Agenda

zaterdag 16 mei 2009

Heilig Bloedprocessie: donderdag 21 mei 2009

De Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in 1291 in een keure vermeld wordt, gaat elk jaar op O.-L.-H.-Hemelvaartdag uit. Ondanks de veranderingen die de optocht in de loop der eeuwen heeft ondergaan, blijft de diepste spiritualiteit ervan beheerst door de herinnering aan het lijden van Jezus Christus. Naar aanleiding van het Heilig Jaar (2000) werd de processie vernieuwd en geactualiseerd.

Sinds jaar en dag wordt de Processie thematisch in vier delen opgesplitst. In de eerste twee delen passeren taferelen uit zowel het Oude als het Nieuwe Testament de revue. Bedoelde taferelen zijn opgevat in een stijl die herinnert aan de Bourgondische periode toen gilden, ambachten, vertegenwoordigers van vreemde naties, broederschappen en rederijkerskamers instonden voor de vertolking ervan.

Zoals het past in een evocatie die het lijden van Jezus centraal stelt, wordt bijzondere aandacht besteed aan het bijbelse passieverhaal. Volgens een oude overlevering bracht Diederik van de Elzas, graaf van Vlaanderen in 1150, na de tweede kruistocht, de Relikwie van het Heilig Bloed uit het Heilig Land mee naar Brugge. Sindsdien wordt het kostbare kleinood bewaard en vereerd in de H.-Bloedbasiliek op de Burg. Over de juiste historische toedracht zal men het wel nooit helemaal eens worden. Feit is, dat de legende een schat aan authentiek volksgeloof en folkloristische charme in zich draagt.

In het derde onderdeel van de processie wordt die legende ten tonele gevoerd. Deel vier, tenslotte, schetst de rijke traditie van de verering van de Relikwie. Voorafgegaan door de leden van de Edele Confrerie van het Heilig Bloed dragen twee prelaten het gouden schrijn met de relikwie: een ingetogen moment dat op de toeschouwers diepe indruk maakt. Sluitstuk van de Processie is de mobiele beiaard die feestelijke klanken over de menigte uitstrooit.

Vele Bruggelingen hebben het sinds enige jaren niet langer over Hemelvaartdag maar over "Heilig-Bloeddag". Een overduidelijke illustratie van het enthousiasme waar Brugge op zijn "schoonste dag" vol van is!

08:30 - 10:15
Verering van de Relikwie in de H.-Bloedbasiliek (Burg)

11:00
Pontificale Hoogmis in de Sint-Salvatorskathedraal (Zuidzandstraat)

15:00 - 18:00
H.-Bloedprocessie (de doortocht op elk punt van de route duurt ongeveer anderhalf uur)

18:00
Zegening met de Relikwie op de Burg, waarna verdere verering in de H.-Bloedbasiliek

http://www.holyblood.orgGeen opmerkingen:

Een reactie posten