Agenda

maandag 16 maart 2009

XIIde Keulse Liturgische bijeenkomst en priesterconvent


Van 27 tot 29 maart vindt in Herzogenrath de 12de Liturgische bijeenkomst plaats voor priesters en leken. Het thema van de bijeenkomst is "Summorum Pontificum - de betekenis van het motu proprio voor het pastorale werk in de parochie". Sprekers zijn zowel diocesane priesters uit Duitsland en Nederland als een priester van de Petrusbroederschap en de theoloog Heinz-Lothar Barth. Zaterdag celebreert wijbisschop Klaus Dick van Keulen in de abdijkerk van Rolduc een pontificale Mis in de oude ritus. Zondag na de Mis is er een matinee met de bekende schrijver Martin Mosebach.

Meer informatie: http://www.priesternetzwerk.net/Programm-Flyer.pdf

donderdag 12 maart 2009

Brief van de paus aan de bisschoppen

BRIEF VAN Z.H. PAUS BENEDICTUS XVI AAN DE BISSCHOPPEN VAN DE KATHOLIEKE KERK OVER HET OPHEFFEN VAN DE EXCOMMUNICATIE VAN VIER BISSCHOPPEN GEWIJD DOOR MGR. LEFEBVRE


Dierbare medebroeders in het Bisschopsambt!

De opheffing van de excommunicatie van de vier bisschoppen die in 1988 zonder mandaat van de Heilige Stoel door aartsbisschop Lefebvre zijn gewijd, heeft om veelsoortige redenen zowel binnen als buiten de Katholieke Kerk geleid tot een discussie van een heftigheid die we sinds lange tijd niet meer hebben meegemaakt. Veel bisschoppen waren zeer ontdaan over een gebeurtenis, die zich onverwacht voordeed en nauwelijks positief in te passen was in de vragen en opgaven van de Kerk vandaag. Ook al waren veel herders en gelovigen bereid de wil tot verzoening van de Paus in principe positief te waarderen, toch stond daar tegenover de vraag naar de gepastheid van zo’n gebaar in het licht van de werkelijk urgente kwesties van het geloofsleven in onze tijd. Verschillende groeperingen daarentegen beschuldigden de Paus er openlijk van terug te willen keren naar de tijd van voor het Concilie en een lawine van protesten werd ontketend, waarvan de bitterheid wonden blootlegde, die verder gaan dan die van dit ogenblik. Daarom voel ik mij genoodzaakt tot U, dierbare medebroeders, een verhelderend woord te richten dat moet bijdragen de redenen te verstaan die mij en de bevoegde instellingen van de Heilige Stoel tot deze stap gebracht hebben. Ik hoop op deze wijze bij te dragen tot vrede in de Kerk. [...]

Lees verder:
Nederlands
Engels
Frans
Duits
Italiaans

Reactie van Mgr. Fellay, overste van de Pius X-priesterbroederschap:


Persbericht van de Algemeen Overste van de Priesterbroederschap Sint Pius X


Paus Benedictus XVI heeft aan de bisschoppen van de katholieke Kerk een brief gezonden, gedateerd 10 maart 2009, waarin hij hun de bedoelingen mededeelt, die hem hebben geleid tot deze belangrijke stap, die het Decreet van 21 januari 2009 betekent.

Na het recente "losbreken van een stroom van protesten", danken wij de Heilige Vader zeer, dat hij het debat weer op de hoogte heeft geplaatst, waarop het moet plaats hebben, die van het geloof. Wij delen volledig zijn eerste zorg voor de predikatie "in onze tijd, waar in grote gebieden van de aarde het geloof gevaar loopt, uit te doven als een vlam die niets meer vindt om zich te voeden".

De Kerk maakt inderdaad een zware crisis door, die slechts opgelost kan worden door een algehele terugkeer tot de zuiverheid van het geloof. Met de H. Athanasius, belijden wij dat, "Al wie gered wil worden, vóór alles het katholieke geloof moet bewaren; wie het niet geheel en ongeschonden bewaart, zal, zonder enige twijfel, zijn eeuwige verdoemenis tegemoet gaan" (Geloofsbelijdenis Quicumque).

Verre van de Traditie in 1962 te willen afsluiten, wensen wij het Tweede Vaticaans Concilie en het post-conciliaire onderricht te beschouwen in het licht van de Traditie die de H. Vincentius van Lérins heeft gedefinieerd als "die welke altijd, overal en door allen geloofd is" (Commonitorium), zonder breuk en in een volkomen homogene ontwikkeling. Zo kunnen wij doeltreffend bijdragen tot de evangelisatie, die door de Verlosser verlangd wordt. (vgl. Mattheus 28, 19-20) [...]

Lees verder:
Nederlands

Frans

Engels
Duits

vrijdag 6 maart 2009

Zondag 29 maart: Tridentijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 29 maart
Gezongen Traditionele Latijnse Mis
(missaal 1962)
Passiezondag

H. Bloedbasiliek

Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Komorowski
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.


Kom op tijd, want tijdens de Mis is de basiliek niet toegankelijk.