Agenda

* Zondag 27 mei: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.
* Zondag 3 juni: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele.
* Zondag 17 juni: Tridentijnse Mis om 9u30 in de Basiliek van Dadizele.
* Zondag 24 juni: Tridentijnse Mis om 17u30 in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

woensdag 4 februari 2009

Notitie over de Pius X Broederschap en de Shoah

Naar aanleiding van de reacties op het recente decreet van de Congregatie van de Bisschoppen, waarbij de excommunicatie van vier bisschoppen van de St. Pius X Broederschap wordt opgeheven en naar aanleiding van de negationistische of reductionistische verklaringen door bisschop Williamson van dezelfde broederschap omtrent de Shoah, is het goed de volgende aspecten nader te verklaren.

Opheffen van de excommunicatie

Zoals eerder al is gepubliceerd was het decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen van 21 januari 2009, een daad waarmee de Heilige Vader grootmoedig een gebaar in is gegaan op de herhaalde verzoeken van de generaal-overste van de St. Pius X Broederschap.

De Heilige Vader wenste een obstakel voor de opening van de dialoog te verwijderen. Hij verwacht nu dezelfde bereidheid uitspreken van de vier bisschoppen door het totaal aanvaarden van de leer en discipline van de Kerk.

De zwaarwegende straf van excommunicatie latae sententiae, dat deze genoemde bisschoppen zich hebben aangedaan op 30 juni 1988 en dat formeel is bevestigd op 1 juli van dat jaar, was een resultaat van hun onwettig wijding door de aartsbisschop Marcel Lefebvre.

Het opheffen van de excommunicatie heeft de vier bisschoppen bevrijd van de kerkrechterlijke straf, maar heeft geen wijziging gebracht in de juridische status van de St. Pius X Broederschap, dat op dit moment geen enkele juridische erkenning heeft van de Katholieke Kerk. De vier bisschoppen, hoewel ontheven van hun excommunicatie, hebben geen functie in de Kerk en oefenen in haar geen rechtmatig ambt uit.


Traditie, leergezag en Vaticanum II

Vooraleer te komen tot een toekomstige erkenning van de St. Pius X Broederschap is er de voorwaarde van volledige erkenning van Vaticanum II en het Magisterium van Paus Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II en Benedictus XVI zelf een noodzakelijke voorwaarde.

Zoals reeds gesteld in het decreet van 21 januari 2009, zal de Heilige Stoel niet nalaten om op gepaste wijze met de betreffende partijen de openstaande vragen te bespreken zodat we een volledige en voldoende oplossing hebben voor de problemen die geleid hebben tot de pijnlijke scheiding.

Verklaring over de Shoah

De positie van bisschop Williamson over de Shoah is absoluut onacceptabel en is ten stelligste afgewezen door de Heilige Vader, zoals hijzelf op 28 januari gezegd heeft, verwijzend naar de gruwelijke genocide, waarbij hij opnieuw vanuit het diepst van zijn hart zijn volledige en onherroepelijke solidariteit met onze broeders, de dragers van het Eerste Verbond, tot uitdrukking bracht, wens ik, dat de Shoah “de mensheid daartoe aanzet, na te denken over de onwaarschijnlijke macht van het kwaad, wanneer het het hart van de mensen in bezit neemt” eraan toevoegend dat “de Shoah voor allen een waarschuwing is tegen het vergeten, tegen de ontkenning of tegen het bagatelliseren. Want geweld, die tegen één enkel mens wordt gepleegd, wordt tegen allen gepleegd.

Om weer toegelaten te worden tot het bisschoppelijk ambt in de Kerk, zal bisschop Williamson volstrekt ondubbelzinnig en publiekelijk afstand moeten nemen van zijn standpunten met betrekking tot de Shoah, waarvan de Heilige Vader niet op de hoogte was op het moment van het opheffen van de excommunicatie.

De Heilige Vader vraagt aan alle gelovigen om het gebed opdat de Heer de weg van de Kerk verlicht. Moge de ijver van de herders en alle gelovigen groeien om de delicate en zware missie van de Opvolger van Petrus als “bewaker van de eenheid” in de Kerk te ondersteunen.

Vanuit het Vaticaan, 4 februari 2009

© 2009, Libreria Editrice Vaticana / www.rkdocumenten.nl
Naar de Duitse vertaling van Radio Vaticana

1 opmerking:

  1. In verband met de ophef rond de uitlatingen van bisschop Williamson wijs ik op de nieuwe (zeer uitgebreide, Nederlandstalige) kennisbank 'Antwoord op 66 vragen van Sjoa-ontkenners'. Rechtstreekse link naar de 66 antwoorden:
    http://www.platformeducatiewo2.nl/alle-vragen.html

    BeantwoordenVerwijderen