Agenda

donderdag 19 februari 2009

Zondag 22 februari: Latijnse Mis in Brugge

uitnodiging:

Zondag 22 februari
Gezongen Latijnse (Tridentijnse) Mis
(missaal 1962)
Quinquagesima-zondag

H. Bloedbasiliek
Burg, Brugge
(bovenkapel)

om 17 uur

Opgedragen door EH Komorowski FSSP
Deze Mis is een initiatief van de Werkgroep Mysterium Fidei
met vriendelijke toestemming van de rector van de Basiliek.

Info bereikbaarheid:
Er is o.m. gratis parkeergelegenheid in de Minderbroedersstraat, Zwarte Leertouwersstraat en omliggende straten. Ook rond de St. Annakerk is er gratis parkeergelegenheid.
Met het openbaar vervoer: vanaf het station neemt u de bus richting centrum tot aan de Grote Markt.


Kom op tijd, want tijdens de Mis is de basiliek niet toegankelijk.

vrijdag 6 februari 2009

Instituut van de Goede Herder in Rome


Een reportage van de Franse katholieke televisiezender KTO over het seminarie van het Instituut van de Goede Herder in Rome. Deze Gemeenschap van Apostolisch leven werd in 2006 door de Congregatie voor de Clerus opgericht. Het Instituut richt zich op een degelijke vorming van de priesters en volgt hierbij de oude ritus. De priesters van het Instituut worden op vraag van de plaatselijke bisschop ingezet om hulp te bieden in de parochies.
Meer info: http://www.ibproma.com/

donderdag 5 februari 2009

Zondag 22 februari: Latijnse Mis in Zele

Kerk- en Wijkcomité Avermaat
en omliggende
nodigt u uit voor de plechtige

LATIJNSE MIS
in de Buitengewone Vorm
(missaal 1962)

Op zondag 22 februari 2009
om 8.00u te Avermaat, Zele .


Celebrant:
pater Matthäus Ottenwälder
bijgestaan door
een diaken en subdiaken
van de
Servi Jesu et Mariae.

De viering wordt opgeluisterd door het
St-Gregoriuskoor van Zele.


Opgelet
1. Deze mis zal ongeveer anderhalf uur duren.
2. Uit respect voor deze vorm van de mis wordt de communie uitsluitend op de tong toegediend.


Een beetje info...
Deze Latijnse mis volgens de oude ritus vindt plaats in het kader van de feestelijkheden rond 1200 jaar St-Ludgerus. Sinds 14 september 2007 kan de „oude ritus” of de mis in de buitengewone vorm weer vrij gevierd worden.

De congregatie van Servi Jesu et Mariae werd in 1988 door de jezuïet Andreas Hönisch in Oostenrijk opgericht. Opmerkelijk is dat deze jonge congregatie de liturgie volgens de oude en nieuwe vorm van de Romeinse ritus celebreert. De congregatie telt nu een vijftigtal jonge priesters en seminaristen (waarvan twee Vlamingen). In Vlaanderen verzorgen zij catecheselessen en begeleiden zij een jeugdbeweging in het Antwerpse.

Op het internet vindt u meer informatie op de volgende websites:
tridentijnsemis.blogspot.com
www.sjm-congregation.org

Aansluitend wordt u vergast op een heerlijk ontbijt in de school achter de kerk. Er wordt een vrije bijdrage gevraagd.


woensdag 4 februari 2009

Notitie over de Pius X Broederschap en de Shoah

Naar aanleiding van de reacties op het recente decreet van de Congregatie van de Bisschoppen, waarbij de excommunicatie van vier bisschoppen van de St. Pius X Broederschap wordt opgeheven en naar aanleiding van de negationistische of reductionistische verklaringen door bisschop Williamson van dezelfde broederschap omtrent de Shoah, is het goed de volgende aspecten nader te verklaren.

Opheffen van de excommunicatie

Zoals eerder al is gepubliceerd was het decreet van de Congregatie voor de Bisschoppen van 21 januari 2009, een daad waarmee de Heilige Vader grootmoedig een gebaar in is gegaan op de herhaalde verzoeken van de generaal-overste van de St. Pius X Broederschap.

De Heilige Vader wenste een obstakel voor de opening van de dialoog te verwijderen. Hij verwacht nu dezelfde bereidheid uitspreken van de vier bisschoppen door het totaal aanvaarden van de leer en discipline van de Kerk.

De zwaarwegende straf van excommunicatie latae sententiae, dat deze genoemde bisschoppen zich hebben aangedaan op 30 juni 1988 en dat formeel is bevestigd op 1 juli van dat jaar, was een resultaat van hun onwettig wijding door de aartsbisschop Marcel Lefebvre.

Het opheffen van de excommunicatie heeft de vier bisschoppen bevrijd van de kerkrechterlijke straf, maar heeft geen wijziging gebracht in de juridische status van de St. Pius X Broederschap, dat op dit moment geen enkele juridische erkenning heeft van de Katholieke Kerk. De vier bisschoppen, hoewel ontheven van hun excommunicatie, hebben geen functie in de Kerk en oefenen in haar geen rechtmatig ambt uit.


Traditie, leergezag en Vaticanum II

Vooraleer te komen tot een toekomstige erkenning van de St. Pius X Broederschap is er de voorwaarde van volledige erkenning van Vaticanum II en het Magisterium van Paus Johannes XXIII, Paulus VI, Johannes Paulus I, Johannes Paulus II en Benedictus XVI zelf een noodzakelijke voorwaarde.

Zoals reeds gesteld in het decreet van 21 januari 2009, zal de Heilige Stoel niet nalaten om op gepaste wijze met de betreffende partijen de openstaande vragen te bespreken zodat we een volledige en voldoende oplossing hebben voor de problemen die geleid hebben tot de pijnlijke scheiding.

Verklaring over de Shoah

De positie van bisschop Williamson over de Shoah is absoluut onacceptabel en is ten stelligste afgewezen door de Heilige Vader, zoals hijzelf op 28 januari gezegd heeft, verwijzend naar de gruwelijke genocide, waarbij hij opnieuw vanuit het diepst van zijn hart zijn volledige en onherroepelijke solidariteit met onze broeders, de dragers van het Eerste Verbond, tot uitdrukking bracht, wens ik, dat de Shoah “de mensheid daartoe aanzet, na te denken over de onwaarschijnlijke macht van het kwaad, wanneer het het hart van de mensen in bezit neemt” eraan toevoegend dat “de Shoah voor allen een waarschuwing is tegen het vergeten, tegen de ontkenning of tegen het bagatelliseren. Want geweld, die tegen één enkel mens wordt gepleegd, wordt tegen allen gepleegd.

Om weer toegelaten te worden tot het bisschoppelijk ambt in de Kerk, zal bisschop Williamson volstrekt ondubbelzinnig en publiekelijk afstand moeten nemen van zijn standpunten met betrekking tot de Shoah, waarvan de Heilige Vader niet op de hoogte was op het moment van het opheffen van de excommunicatie.

De Heilige Vader vraagt aan alle gelovigen om het gebed opdat de Heer de weg van de Kerk verlicht. Moge de ijver van de herders en alle gelovigen groeien om de delicate en zware missie van de Opvolger van Petrus als “bewaker van de eenheid” in de Kerk te ondersteunen.

Vanuit het Vaticaan, 4 februari 2009

© 2009, Libreria Editrice Vaticana / www.rkdocumenten.nl
Naar de Duitse vertaling van Radio Vaticana