Agenda

vrijdag 23 januari 2009

Nederlandse heruitgave oude mis-ritus


DEN BOSCH (RKnieuws.net) - In juni 2007 gaf paus Benedictus XVI toestemming tot een vrij algemeen gebruik van de Tridentijnse liturgie. De uitgave “Het heilig Misoffer” die Nationale Raad voor Liturgie (NRL) in ‘s-Hertogenbosch eind 2007 deed verschijnen, was al binnen een jaar uitverkocht.

Zopas is een herdruk verschenen van dit boek met de vaste teksten van de eucharistie volgens het Romeins Missaal van 1962, met daarin ook opgenomen zowel de Nederlandse tekst van het Motu proprio van Benedictus XVI en zijn begeleidende brief over deze buitengewone vorm van de Romeinse ritus, alsook de verklaring van de Nederlandse bisschoppen. Gezien de aanhoudende vraag werd door de beleidssector liturgie van de Nederlandse Bisschoppenconferentie tot een herdruk besloten.

De uitgave is uitgevoerd in liturgisch twee-kleurendruk en bevat de Latijnse tekst van het Latijnse ordinarium van de mis met een Nederlandse vertaling.
(bron: RKnieuws.net)


Het missaal is onder meer te verkrijgen via Colomba

Geen opmerkingen:

Een reactie posten