Agenda

dinsdag 30 december 2008

Anima Christi sanctifica me


ANIMA Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum. Amen.

ZIEL van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, wees mijn redding.
Bloed van Christus, bedwelm mij.
Water uit Christus’ zijde, reinig mij.
Lijden van Christus, versterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden berg mij.
Laat mij van u niet gescheiden worden.
Verdedig mij tegen de boze vijand.
Roep mij in het uur van mijn dood,
En laat mij naar u toe komen
Om met uw heiligen u te loven,
In de eeuwen der eeuwen. Amen.

St. Ignatius van Loyola

donderdag 25 december 2008

Et incarnatus estMysterium Fidei wenst alle leden en lezers een zalig Kerstmis!

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri : iubilate Deo, omnis terra. Notum fecit Dominus salutare suum : ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.

Over heel de aarde heeft men het heil van onze God aanschouwd; juicht voor God, heel de aarde. De Heer heeft zijn heil bekend gemaakt, en aan de heidenen laten zien dat Hij rechtvaardig is.

zaterdag 13 december 2008

Tridentijnse Mis in Decanaat Zele op 22 februariHet decanaat Zele (Oost-Vlaanderen) viert volgend jaar het 1200-jarig overlijden van zijn patroonheilige St. Ludgerus. Voor die gelegenheid zal op zondag 22 februari een Heilige Mis volgens de Buitengewone Ritus opgedragen worden in de kerk van Avermaat om 8u00. De Mis wordt opgedragen door Pater Matthäus Ottenwälder van de Servi Jesu et Mariae.
Na de Mis nodigt de parochieploeg alle aanwezigen uit voor een ontbijt.

vrijdag 12 december 2008

Le Barroux organiseert opleiding voor priesters in de oude ritusIn de Franse Benedictijnenabdij Le Barroux vindt van 4 tot 8 januari een opleiding plaats voor priesters die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus willen aanleren.
Deze opleiding is een initiatief van de vereniging Totus Tuus en de Missionnaires de la Miséricorde Divine.

Programma:

Conferenties
Mgr. Rey (bisschop van Toulon) : « Het Motu proprio Summorum pontificum : een uitnodiging om de liturgie beter te beleven »
E.P. Basile (Abdij Le Barroux) : « Geschiedenis van de Romeinse ritus sinds de liturgische beweging » en « De buitengewone vorm sinds de promulgatie van de Novus Ordo Missae. Stand van zaken »
E.P. Charbel (Abdij Le Barroux) : « Het liturgisch symbolisme »
EH Fabrice Loiseau (pastoor van de personele parochie Saint-François de Paule in Toulon en overste van de Missionnaires de la divine miséricorde : « De missionaire dimensie van de buitengewone vorm »
EH Christian Gouyaud (pastoor van de personele parochie La Croix glorieuse in Straatsburg en moderator van de Association sacerdotale Totus tuus) : « Tussen trouw aan de rubrieken en creativiteit, het ritualisme » en « Het celebreren van de buitengewone vorm, rekening houdend met de fundamentele principes van Sacrosanctum Concilium ».

Workshops
Gregoriaanse zang
Latijnse uitspraak
Ceremoniële repetities

Inschrijven: Abdij Sainte-Madeleine, 84330 Le Barroux. Tel: +33 4 90 62 56 31

donderdag 11 december 2008

Eeuwige Geloften bij Servi Jesu et Mariae


Op 8 december, Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Fr. Gert SJM zijn Eeuwige Geloften afgelegd in het moederhuis van de Servi Jesu et Mariae. De Servi Jesu et Mariae (Dienaren van Jezus en Maria) is een congregatie van pauselijk recht, met hoofdzetel in Blindenmarkt, Oostenrijk. De congregatie werd in 1988 opgericht door de jezuïet P. Andreas Hönisch. Net als de jezuïeten volgen zij de regel van St. Ignatius. Opmerkelijk is dat deze jonge congregatie de liturgie volgens beide vormen van de Romeinse ritus celebreert. Daarnaast ligt haar taak vooral in het apostolaat bij de jongeren. Zo staan de paters in voor de geestelijke begeleiding van de Duitse Europascouts (KPE). De congregatie leidt ook een internaat in Assen, heeft enkele parochies onder haar hoede en is actief in o.m. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Kazachstan en Roemenië.
De congregatie telt nu een vijftigtal jonge priesters en seminaristen. Fr. Gert is één van de twee Vlaamse seminaristen die zich momenteel voorbereiden op het priesterschap. In Vlaanderen verzorgen zij catecheselessen en begeleiden zij een jeugdbeweging in het Antwerpse.
De professie
Fr. Gert en zijn ouders
De novicen van de SJM

woensdag 10 december 2008

Kardinaal Vingt-Trois celebreert in oude ritusOp zondag 4 januari zal Mgr. André Kardinaal Vingt-Trois ter gelegenheid van het feest van St. Genoveva, de patrones van Parijs, een Mis volgens de Tridentijnse Ritus opdragen in de Saint-Eugènekerk in Parijs. Kardinaal Vingt-Trois is aartsbisschop van Parijs en voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie. De Mis wordt (zoals elke zondag) opgeluisterd door de befaamde Schola Sainte Cécile.
In de Saint-Eugèneparochie wordt al sinds 1984 zowel volgens de gewone als buitengewone Romeinse ritus gecelebreerd. Eind november benoemde paus Benedictus XVI de pastoor van de parochie, EH Jean-Pierre Batut, tot hulpbisschop van Lyon.

Paroisse Saint-Eugène - Sainte-Cécile
4 rue du Conservatoire
Parijs
Metro : Bonne-Nouvelle, Grands boulevards, Cadet
Elke zondag Tridentijnse Mis om 11uur; van maandag tot vrijdag om 19uur

maandag 8 december 2008

Plechtige Middernachtmis


Uitnodiging

Plechtige Middernachtmis
Woensdag 24 december om 24u00

Celebrant: EH P. van de Kerckhove

Kapel van het Kasteel Slotendries
Oostakker

Meer info: 09 251 01 61