Agenda

maandag 3 november 2008

FSSPX: worden de excommunicaties herroepen?

Als we de Spaanse Vaticaanwatcher Francisco Fernández de la Cigoña mogen geloven, zouden de excommunicaties tegen de vier bisschoppen van de St. Pius X priesterbroederschap binnenkort door de paus herroepen worden. Dit schrijft hij op zijn weblog. Mogelijk gaat het dus om een gerucht, maar de Spaanse journalist is doorgaans goed geïnformeerd.
Mgr. Lefebvre, Mgr. De Castro Mayer en de vier door hen gewijde bisschoppen werden in 1988 geëxcommuniceerd omdat de wijdingen plaatsvonden zonder toestemming van de paus. Een grond voor de herroeping van de excommunicaties zou volgens de Fernández zijn dat de bisschoppen naar hun mening uit noodzaak handelden. Onder andere de canons 1323 en 1324 van het kerkelijk wetboek geven aan dat subjectieve beweegredenen een excommunicatie ongeldig kunnen maken.
Volgens de Fernández zullen de vier bisschoppen de paus om de herroeping van de excommunicatie moeten vragen en verklaren dat ze toen uitgegaan zijn van de noodzakelijkheid van de wijdingen omwille van de verkeerde interpretaties (en daaruit voortvloeiende excessen) van het concilie.
Op 26 oktober heeft Mgr. Fellay, de huidige overste van de priesterbroederschap, nog opgeroepen om een "Rozenkrans-kruistocht" te houden om de opheffing van de excommunicaties te bekomen. Hij deed dit ter gelegenheid van de jaarlijkse Lourdesbedevaart van de priesterbroederschap, waaraan naar eigen zeggen 18000 mensen deelnamen.
De FSSPX telt op dit ogenblik 463 priesters, 160 seminaristen, 85 broeders en 75 oblaten. Daarnaast hebben een kleine 30 gemeenschappen en kloosters zich bij de priesterbroederschap aangesloten.