Agenda

maandag 13 oktober 2008

Enquête over de traditionele Mis

La Paix Liturgique is een Franse vereniging van gelovigen die zich tot doel stelt de dialoog tussen de bisdommen en parochies enerzijds en de gelovigen die gehecht zijn aan de traditionele liturgie anderzijds te bevorderen. In een sfeer van verstandhouding met de plaatselijke bisschoppen probeert zij tegemoet te komen aan de legitieme vraag (cf. motu proprio Summorum Pontificum) van de gelovigen naar de traditionele liturgie en zo de Apartheid die tussen beide vormen van liturgie bestaat op te heffen.
Onlangs heeft de vereniging in Frankrijk een enquête laten uitvoeren om te peilen naar de houding van de Franse katholieken (al dan niet praktiserend) ten opzichte van de traditionele liturgie. De gestratificeerde enquête op basis van telefoongesprekken werd eind september gehouden door CSA, een enquêtebureau dat o.m. enquêtes verzorgt voor Franse kranten en televisiestations.

Hier volgen enkele van de opmerkelijke resultaten. We citeren hierbij ook uit het commentaar van La Paix Liturgique op de resultaten.
De resultaten worden weergegeven in twee categorieën: "alle katholieken" en de "regelmatig praktiserende katholieken" (zij die minstens 1 keer per maand de Mis bijwonen). Deze tweede groep maakt ongeveer 10% uit van alle katholieken.

Vraag 1: Paus Benedictus XVI heeft in juli 2007 herhaald dat de mis kan opgedragen worden in het Frans, t.t.z. in de nieuwe, gewone vorm en in het Latijn en Gregoriaans, t.t.z. volgens de oude, buitengewone vorm en dat deze twee vormen beide aanvaard zijn. Wist u dit?

Alle katholieken: JA: 58% NEEN: 42%
Regelmatig praktiserende katholieken: JA: 82% NEEN: 18%

Commentaar: het is verbazend dat na één jaar nog 1 op 5 praktiserende katholieken niet van het motu proprio gehoord hebben. Bij de niet-praktikerende is dit 4 op de 10. Hier ligt volgens la Paix Liturgique een werkveld open, want het gaat misschien om mensen die niet meer praktiseren omwille van bv. misbruiken in de liturgie. Zo geeft 3% van de niet-praktiserende katholieken aan dat ze wel eens naar een Mis volgens de oude liturgie zouden willen gaan.Vraag 2: Vindt u het normaal of niet normaal dat de beide liturgische vormen (in het Frans, t.t.z. volgens de nieuwe, gewone vorm en in het Latijn en Gregoriaans, t.t.z. volgens de oude, buitengewone vorm) regelmatig zouden moeten opgedragen worden in de belangrijkste kerken van uw bisdom?

Normaal
Alle katholieken: 62%
Regelmatig praktiserende katholieken: 61%

Niet normaal
Alle katholieken: 30%
Regelmatig praktiserende katholieken: 34%

Geen mening: resp. 8 en 5%

Commentaar: de grote meerderheid van beide groepen gelovigen vindt het normaal dat beide vormen van de liturgie in de belangrijkste centra van het bisdom gebruikt worden. Uit de enquête blijkt ook dat het eerder jongeren zijn die het gebruik van beide vormen verkiezen.Vraag 3: Zou u helemaal, eerder, eerder niet of helemaal niet voorstander zijn van het feit dat de Mis in uw parochie elke zondag zou opgedragen worden in het Latijn en Gregoriaans, naast de Mis in het Frans?

Helemaal akkoord
Alle katholieken: 12%
Regelmatig praktiserende katholieken: 16%

Eerder akkoord
Alle katholieken: 31%
Regelmatig praktiserende katholieken: 26%

Eerder niet akkoord
Alle katholieken: 23%
Regelmatig praktiserende katholieken: 30%

Helemaal niet akkoord
Alle katholieken: 27%
Regelmatig praktiserende katholieken: 25%

Geen mening
Alle katholieken: 7%
Regelmatig praktiserende katholieken: 3%

Commentaar: bij de praktische omzetting lijkt het voor heel wat mensen moeilijk te verwezenlijken (tekort aan priesters, het is al moeilijk om één Mis te hebben,...). Toch is 43% voorstander van het hanteren van beide ritussen op de parochie.


Vraag 4: Als er een Mis in het Latijn en Gregoriaans, volgens de oude vorm zou opgedragen worden in een kerk dicht bij uw woonplaats of in uw parochie - zou u er naar toe gaan?

Alle zaterdagen of zondagen:
Alle katholieken: 3%
Regelmatig praktiserende katholieken: 19%

Eén of meer keer per maand
Alle katholieken: 4%
Regelmatig praktiserende katholieken: 15%

Af en toe, enkele keren per jaar
Alle katholieken: 22%
Regelmatig praktiserende katholieken: 27%

Enkel voor plechtigheden en feesten
Alle katholieken: 37%
Regelmatig praktiserende katholieken: 9%

Nooit
Alle katholieken: 32%
Regelmatig praktiserende katholieken: 28%

Geen mening
resp. 2% en 2%

Uit het commentaar van La Paix Liturgique:
De groep gelovigen die aan de oude liturgie gehecht is, is geen marginale groep. Het gaat om 1 op 3 van de regelmatig praktiserende katholieken. het merendeel van de gelovigen die van de oude liturgie houden gaan echter in hun eigen parochie naar de gewone Mis en zouden graag in hun parochie de kans krijgen om een Mis volgens de traditionele ritus te volgen. La Paix Liturgique geeft een drietal voorbeelden van parochies waar men nu ook volgens de oude liturgie de Mis opdraagt en waar blijkt dat het vooral de gelovigen van de parochie zijn (die tot nu toe naar de gewone mis gingen) die de Tridentijnse Mis bijwonen.

Noot van Mysterium Fidei: Men kan de Franse situatie moeilijk overzetten op de Belgische of Nederlandse. In Frankrijk is de 'traditionalistische' beweging altijd actiever en groter geweest. Desondanks zijn de resultaten, vooral onder de praktiserende gelovigen, veelzeggend. De reacties die wij van gelovigen ontvangen lopen gelijk met de resultaten van de enquête: het gaat veelal om mensen die gewoon zijn om in hun eigen parochie de Mis bij te wonen, maar graag de mogelijkheid zouden hebben om regelmatig een Mis volgens de Buitengewone vorm bij te wonen.


U vindt de resultaten van de enquête op de website van La Paix Liturgique (nieuwsbrieven 145 en 146).


Geen opmerkingen:

Een reactie posten