Agenda

vrijdag 5 september 2008

Père Daniel-Ange over de Tridentijnse MisPère Daniel-Ange, de bekende Belgisch-Franse geestelijke, heeft in het maandblad La Nef (september 2008) zijn bewondering uitgesproken voor het motu proprio Summorum Pontificum dat een jaar geleden door paus Benedictus XVI uitgevaardigd werd. Met dit motu proprio wilde de paus de traditionele liturgie (Tridentijnse ritus) binnen de Kerk herwaarderen. Daniel-Ange noemt dit een ‘moedige daad’ en betreurt het dat niet alle bisschoppen met enthousiasme meegeholpen hebben met de uitwerking van het motu proprio.
Daniel-Ange ziet de verschillende ritussen in de Kerk als de zonnestralen van de ene grote liturgie. “Het is met vreugde dat ik af en toe de Mis van mijn jeugd volgens het missaal van Johannes XIII opdraag.” Hij hoopt dan ook dat deze ‘mooie liturgie’ langzaam verder zou mogen groeien, bijvoorbeeld met het toevoegen van de gedachtenissen van de heiligen die de laatste decennia gecanoniseerd werden.
Van de nieuwe liturgie zegt Daniel-Ange dat ze zo mooi mogelijk zou moeten opgedragen worden en dat de priester vanaf de offerande samen met de gelovigen zich naar de Heer zou moeten richten, die komt als de opkomende zon. Hij vindt het feit dat op het heiligste moment van de Mis de priester naar de gelovigen toegekeerd staat persoonlijk zeer ongepast. “Als men zou terugkeren naar de oude oriëntering, zou de ritus enorm aan hemelse en eschatologische dimensie van het grote Mysterie winnen.” Om dezelfde reden zou het evangelie en de prefatie volgens hem moeten gezongen worden.
Daniel-Ange vindt tenslotte dat men in de seminaries regelmatig in de Tridentijnse ritus zou moeten celebreren, alsook in de oosterse ritussen. Idealiter zou dit ook af en toe in de parochies moeten gebeuren.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten