Agenda

woensdag 17 september 2008

De Latijnse Mis en de misvattingen...

hostie.jpgTenminste, als het om een mis in het Latijn gaat. Veel bisschoppen in Italië maar ook in andere landen zouden het opdragen van de traditionele Latijnse mis in hun bisdom tegenwerken. Met als gevolg: teleurgestelde gelovigen en geknor in het Vaticaan, want paus Benedictus XVI wil nu juist heel graag dat het Latijn weer in zwang raakt.

In juli 2007 stuurde Benedictus een schrijven de wereld in. Een eigen initiatief dat in mooibenedictus.jpg Kerklatijn een motu proprio heet. Netjes gepubliceerd op de website van het Vaticaan. Helaas alleen in het Latijn (en, vreemd genoeg, in het Hongaars). Deze paus heeft duidelijk een passie voor de traditionele taal van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder zijn pausschap is het Latijn zelfs op de startpagina van website van de Heilige Stoel toegevoegd als zevende wereldtaal.

Kort samengevat moedigt Benedictus in zijn brief de gelovigen aan om de mis te laten opdragen volgens de rite die in gebruik was vóór de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat concilie vond plaats in de roerige jaren ‘60 en had tot doel de Kerk wat meer in de pas te laten lopen met de moderne tijd. Geen mis meer in het voor velen onbegrijpelijke Latijn en met een priester die met zijn rug naar de gelovigen staat, maar in de landstaal en met de priester die zijn gezicht naar de mensen toekeert.

latin-mass.jpgNatuurlijk moet die gewone rite blijven bestaan, vindt paus Benedictus, maar als de gelovigen dat willen moeten ze ook de traditionele mis kunnen laten opdragen. Als een verrijking van hun geloofsleven en zonder toestemming te hoeven vragen aan de bisschop, iets wat na het Concilie wel moest. Maar veel van die bisschoppen vinden het maar niks, blijkt op een congres dat nu in het Vaticaan gehouden wordt over de resultaten van het pauselijk initiatief. In Duitsland zouden de bisschoppen zelfs met allerlei bureaucratische rompslomp het opdragen van een Latijnse mis dwarsbomen. Ook in Frankrijk zijn er problemen. Daar zien veel bisschoppen de terugkeer van de Latijns mis als een aanmoediging tot een conservatief, zo niet reactionair katholicisme.

En dan is er het probleem van de priesters. Daar zijn er namelijk veel te weinig van. Er is al jaren een groot tekort aan roepingen, zodat veel priesters zich over meer dan één parochie moeten ontfermen. En als je als priester op één dag al drie of vier missen moet opdragen, blijven er weinig tijd en energie over om ook nog een traditionele Latijnse mis te doen. Plus het feit dat veel priesters de Latijnse mis niet goed kennen. Volgens monseigneur Perl, organisator van het congres, omdat ze geïndoctrineerd zijn om te denken dat de Latijnse mis achterhaald en ouderwets is. Toch is de monseigneur optimistisch. Langzaam maar zeker is de Latijnse mis bezig aan een comeback. En de Kerk is, zoals iedereen weet, heel geduldig.

Voor wie wil weten hoe het is: een video van een Latijnse mis.

(bron: NOS )

Geen opmerkingen:

Een reactie posten