Agenda

dinsdag 17 juni 2008

HLN brengt goed nieuws!

HET VATICAAN WENST DAT ALLE SEMINARISTEN DE TRIDENTIJNSE MIS LERENHet Vaticaan verzoekt alle seminaries kandidaat-priesters op te leiden om de Tridentijnse Mis kunnen opdragen. Dat heeft volgens de Nederlandse religieuze site KatholiekNederland.nl kardinaal Dario Castrillon Hoyos op een persconferentie in Londen verklaard. De Tridentijnse mis is de eucharistieviering volgens de Romeinse Ritus zoals die na het Concilie van Trente werd vastgelegd.

In de praktijk afgeschaft

Door de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd de Tridentijnse mis in de praktijk gezien afgeschaft. Later gaf paus Johannes Paulus II bepaalde groeperingen toestemming de eucharistie op de oude wijze te celebreren. In juli 2007 publiceerde Benedictus XVI het motu-proprio Summorum Pontificum waarin het priesters werd toegestaan om tijdens privémissen de eucharistie volgens de Tridentijnse ritus voor te gaan.

Hervormingen niet terugdraaien
Volgens kardinaal Castrillon Hoyos is het "absolute onwetendheid" te denken dat de paus probeert de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie terug te draaien door het bevorderen van de 'oude' mis. "De Heilige Vader, die een theoloog is en betrokken was bij de voorbereiding van het Concilie, doet precies wat het Concilie voor ogen stond, namelijk het bieden van de vrijheid om op verschillende manieren te celebreren".

"Gift van God"
"De Heilige Vader keert niet terug naar het verleden; hij neemt een schat uit het verleden om die aan te bieden naast de rijke celebratie van de nieuwe ritus", aldus Castrillon Hoyos. Gevraagd of de paus wilde dat 'vele parochies' voorbereidingen treffen voor de Tridentijnse Mis antwoordde Hoyos: "Alle parochies. Niet vele, maar alle, want dit is een gift van God".

Het verleden leren kennen
"Het is heel belangrijk dat toekomstige generaties het verleden van de kerk kennen", aldus de kardinaal, die voorzitter is van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Belast met de uitvoering van Summorum Pontificum, is zijn commissie al bezig met het aansporen van seminaries om hun seminaristen niet alleen voor te bereiden op het technische gedeelte van de Tridentijnse Mis (deze mis kent een groot aantal rituele handelingen), maar hen ook in te wijden in de betekenis ervan. (belga/eb)
17/06/08 12u25