Agenda

dinsdag 26 februari 2008

VATICAAN PLANT GEEN WIJZIGING VAN LITURGISCHE NORMEN


ROME (Bron: KerkNet/RadVat/DPA/EarthTimes) – Aartsbisschop Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, de secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, weerlegt in een gesprek met Radio Vaticaan dat er een herziening op komst is van de normen voor de zondagsliturgie. De Italiaanse krant ‘La Stampa’ meende te weten dat het Vaticaan een herziening overweegt van de praktijk waarbij de communie op de hand ontvangen wordt. Bovendien zou de duur van de homilie beperkt worden tot tien minuten en enkel nog betrekking mogen hebben op het evangelie van betrokken zondag. Mgr. Ranjith: “Wij rekenen er wel op dat de normen worden toegepast en de eucharistie met devotie, ernst en waardig wordt opgedragen.”


"Opnieuw communie op de tong?"


VATICAANSTAD 25/02 (bron: BELGA) = Volgens de Italiaanse krant La Stampa,
die de Srilankaanse aartsbisschop Albert Malcolm Ranjith Patabendige Don, secretaris van de Congregatie voor de Liturgie vandaag citeert, is het Vaticaan van plan striktere normen voor de eucharistieviering in te
voeren. Zo zou men onder andere terugkeren naar de communie op de tong en zou de homilie voortaan nog enkel mogen gebaseerd zijn op de evangeliën.

Geruchten over een liturgiehervorming en een herinterpretatie over de
concilievernieuwing doen al lang de ronde. In september 2006 schreef het Vlaams christelijk opinieweekblad Tertio al dat paus Benedictus XVI aan de "hervorming van de liturgiehervorming" werkt. Bij zijn aantreden in 2005 gaf de paus al aan dat een waardiger liturgie, met meer aandacht voor de transcendente dimensie, een prioriteit zou worden van zijn beleid. "Zoals in andere zaken gaat deze bedachtzame paus niet over een nacht ijs", aldus Tertio. Tot nog toe wijzigde hij niets substantieel aan de liturgie,
zoals die sinds het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) gangbaar is.

Aartsbisschop Ranjith, een echte vertrouweling van de huidige paus, stelde in het najaar van 2006 in interviews met het Italiaanse I-Media en de Franse krant La Croix al dat er vooral in de westerse samenleving onder invloed van de secularisering een sterke tendens bestaat om de horizontale dimensie van de liturgie te beklemtonen, ten nadele van de verticale. Voor Ranjith heeft de liturgiehervorming, die werd ingeleid door de liturgische beweging van de eerste helft van de twintigste eeuw en bekrachtigd door Vaticanum II, ten dele haar doel gemist en is ze "nooit echt van de grond
gekomen". Ze was bedoeld om de "weg naar het geloof te vergemakkelijken", maar heeft in de praktijk geleid "tot vele ontsporingen, die de werkelijke zin van de liturgie hebben verduisterd".

Acht jaar geleden schreef kardinaal Joseph Ratzinger - de huidige paus
- "Der Geist der Liturgie" (De geest van de liturgie). Daarin ventileerde hij zijn ongenoegen over de liturgie zoals die sinds Vaticanum II werd
gevierd. Hij verwerpt de veranderingen die door en na het Concilie werden aangebracht zeker niet allemaal, maar hij laat meermaals verstaan dat "een correctie op de tekortkomingen van de liturgiehervorming" zich opdringt.

maandag 25 februari 2008

New Yorkse rabbijn verdedigt paus


Hilversum (bron: katholieknederland.nl) 24 februari 2008 - De wereldvermaarde Amerikaanse rabbijn en hoogleraar Jacob Neusner heeft paus Benedictus XVI verdedigd tegen joodse critici die vinden dat diens wijziging van het preconciliaire Goede-Vrijdaggebed voor de Joden niet ver genoeg gaat. De critici, onder wie de directeur van de Amerikaanse Joodse Anti-Discriminatie Liga, vinden het verontrustend dat katholieken nog steeds bidden dat de Joden eens Jezus Christus als Heer zullen erkennen.

Monotheïstische logica
In een gisteren gepubliceerd commentaar in de Duitse krant Die Tagespost schrijft Jacob Neusner dat het gebed dat de Joden eens Christus zullen erkennen, niet beledigend moet worden opgevat. Het gebed is het resultaat van het hanteren van een monotheïstische logica, zegt Neusner. Ook in de Israëlitische godsdienst wordt God dagelijks gesmeekt dat Hij alle volkeren moge verlichten en in zijn Rijk verenigen. Die 'grootmoedige houding' komt ook in het gewijzigde Goede-Vrijdaggebed voor de Joden tot uitdrukking, zegt Neusner.

Geen aanstoot nemen
"Net zomin als dat het christendom en de islam aanstoot neemt tegen het Israëlitische gebed, moet ook het heilig Israël geen bezwaar tegen het katholieke gebed inbrengen", aldus Neusner in Die Tagespost.

Missaal 1962
Op 6 februari werd bekend dat Benedictus XVI het Goede-Vrijdaggebed in het Missaal van 1962 gewijzigd heeft. In plaats van voor de ‘bekering van de joden’ (Pro conversione Iudaeorum) wordt in de vorig jaar vrijgegeven buitengewone vorm van de liturgie van de Latijnse ritus vanaf nu gebeden ‘voor de Joden’ (Oremus et pro Iudaeis). Dat het woord ‘bekering’ niet meer voorkomt in het nieuwe gebed, betekent niet dat de Joden het heil buiten Christus en zijn Kerk kunnen vinden, zo blijkt uit de nieuwe tekst. Daarin wordt gebeden voor de redding van Israël “bij het binnentreden van de volheid aller volkeren in uw Kerk”.

Felicaties Franse president voor traditionalistische diakens

ROME (bron: RKnieuws.net) - De Franse president Nicolas Sarkozy, ere-kanunnik van de basiliek van Sint-Jan van Lateranen in Rome, heeft felicitaties gestuurd naar vier traditionalistische diakens die er zaterdag gewijd werden. Dat heeft het gespecialiseerde religieuze nieuwsagentschap I-Media gemeld.

De boodschap van de president werd op het einde van de wijdingsplechtigheid voorgelezen. Twee diakens zijn Fransen. Verder gaat het om een Italiaan en een Pool. (tb)

zondag 24 februari 2008

Theoloog Jozef Decoene:”Eucharistieviering is geen praatbarak”

ANTWERPEN (RKnieuws.net) - Trouw aan de officiële liturgie betekent helemaal nog geen starheid. Dat schrijft theoloog Jozef Decoene, emeritus deken van Izegem, deze week in het christelijk opinieweekblad Tertio.

"Het missaal in al zijn variaties en de liturgische tekstenschat boden de kerk door de eeuwen heen de garantie van een dynamische maar trouwe eucharistieviering, zonder verraad, vervlakking of uitholling", aldus Decoene.

"De eucharistieviering is geen praatbarak. Heeft het Tweede Vaticaans Concilie in zijn vernieuwingsdrang de communautaire dimensie en het eetmaalaspect beklemtoond, toch blijft de offerdimensie onaantastbaar eigen aan het eucharistisch gebeuren. Dat bewustzijn lijkt mij in vele van onze zelfgemaakte liturgieën door een eenzijdige horizontalisering en een onjuiste socialisering grotendeels verdampt", schrijft de theoloog.

Decoene is van oordeel dat de actuele crisis van de kerk ruimschoots berust op de desintegratie van de liturgie. "De liturgie blijft de uitdrukking van het geloof van de hele kerk, en niet van een of andere vriendenclub". (tb)

vrijdag 8 februari 2008

Kardinaal Kasper: ”Kerk bepaalt haar eigen gebeden”

Reactie op joodse kritiek

VATICAANSTAD (Bron: RKnieuws.net) - Kardinaal Walter Kasper begrijpt niet waarom joden niet kunnen aanvaarden dat de Rooms-Katholieke Kerk gebruik maakt van haar vrijheid haar eigen gebeden op te stellen. Dat meldt het ANP.

In de Italiaanse krant Corriere della Sera reageerde Kasper donderdag op de kritiek van joodse zijde op de nieuwe versie van het gebed voor Goede Vrijdag in de zogeheten Tridentijnse mis. Kasper is hoofd van de Vaticaanse commissie voor de religieuze betrekkingen met de joden.

Woensdag werd bekend dat paus Benedictus XVI enkele zinsneden uit het gebed van de mis uit de tijd voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) heeft geschrapt, maar dat in de nieuwe tekst blijft staan dat de joden Jezus Christus als redder van de mensheid moeten erkennen. Joodse leiders lieten in hun reactie hun teleurstelling blijken.

dinsdag 5 februari 2008

‘Handcommunie moet worden heroverwogen’


Aartsbisschop Albert Malcolm Ranjith, secretaris van de Vaticaanse Congregatie voor de Liturgie, vindt dat het op de hand ontvangen van de communie moet worden heroverwogen. De handcommunie “bewerkt een toenemende verzwakking van een eerbiedige houding ten opzichte van het Allerheiligste”, schrijft aartsbisschop Ranjith in het voorwoord van een boek van hulpbisschop Athanasius Schneider van Kazachstan. Het boek wordt uitgegeven door het Vaticaan en heeft als titel Dominus Est: Meditaties van een bisschop uit Centraal-Azië op de heilige Eucharistie.
Mgr. Ranjith zegt in zijn voorwoord dat de Eucharistie ”met eerbied en een houding van vrome aanbidding” dient te worden ontvangen. Volgens hem is de handcommunie op een aantal plaatsen haastig doorgedramd. Het Tweede Vaticaans Concilie heeft de handcommunie nooit bevorderd of goedgekeurd, aldus Ranjith.
”Het is tijd deze praktijk te evalueren en te heroverwegen. Indien nodig stoppen we ermee.”

Bron/lees verder: Katholiek Nieuwsblad

Paus wijzigt tekst over het bekeren van de joden in de Goede Vrijdag liturgie.


VATICAANSTAD 05/02 (AFP) = Paus Benedictus XVI heeft beslist de tekst
van een gebed "ter bekering van de joden", dat wordt gereciteerd tijdens
de recentelijk gerehabiliteerde Latijnse misviering, aan te passen. Dat
schrijft dinsdag de krant van het Vaticaan, de Osservatore Romano.
Verscheidene joodse organisaties, waaronder het Simon Wiesenthalcentrum,
hadden geopperd dat het gebed niet kosjer was.
De aangepaste tekst zal voor het eerst worden gebruikt tijdens de
misviering van Goede Vrijdag, de dag dat Christus "door de schuld van de
joden en/of de Romeinen" de kruisdood stierf. In de te schrappen tekst
werden de gelovigen gevraagd te bidden voor de "conversie" van de joden,
"opdat God de sluier van hun hart wegtrekt" en hen de bevrijding bezorgt
uit de "duisternis en de blindheid". In de door Benedictus aangepaste
versie verdwijnt de verwijzing naar de "duisternis" en wordt voor de joden
gebeden "opdat God hun hart verlicht".
De huidige tekst was al een serieuze vooruitgang in vergelijking met
de tekst van het gebed dat tot 1962 dienst deed en waarin sprake was van
"onbetrouwbare (perfide) joden"./.MAE/LRT

Hieronder vindt u de aangepaste tekst. De tekst werd door ons vertaald en is nog geen officiële Nederlandse vertaling:

Oremus et pro Iudaeis. Ut Deus et Dominus noster illuminet corda eorum, ut agnoscant Iesum Christum salvatorem omnium hominum.

Oremus.

Flectamus genua.

Levate.


Omnipotens sempiterne Deus, qui vis ut omnes homines salvi fiant et ad agnitionem veritatis veniant, concede propitius, ut plenitudine gentium in Ecclesiam Tuam intrante omnis Israel salvus fiat. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Laat ons bidden voor de Joden.
Opdat onze God en Heer hun harten moge verlichten, zodat zij Jezus Christus herkennen, de Verlosser van alle mensen.
Laat ons bidden.
Buigt allen de knieën.
Staat op.
Almachtige, eeuwige God, die wilt dat alle mensen gered worden en de kennis van de waarheid bereiken, laat ons deelachtig worden:
dat door het intreden van de volheid der volkeren in Uw Kerk heel Israel gered wordt.
Door Christus, onze Heer. Amen.