Agenda

dinsdag 30 december 2008

Anima Christi sanctifica me


ANIMA Christi, sanctifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra tua vulnera absconde me.
Ne permittas me separari a te.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.
Et iube me venire ad te,
Ut cum Sanctis tuis laudem te
in saecula saeculorum. Amen.

ZIEL van Christus, heilig mij.
Lichaam van Christus, wees mijn redding.
Bloed van Christus, bedwelm mij.
Water uit Christus’ zijde, reinig mij.
Lijden van Christus, versterk mij.
O goede Jezus, verhoor mij.
In uw wonden berg mij.
Laat mij van u niet gescheiden worden.
Verdedig mij tegen de boze vijand.
Roep mij in het uur van mijn dood,
En laat mij naar u toe komen
Om met uw heiligen u te loven,
In de eeuwen der eeuwen. Amen.

St. Ignatius van Loyola

donderdag 25 december 2008

Et incarnatus estMysterium Fidei wenst alle leden en lezers een zalig Kerstmis!

Viderunt omnes fines terrae salutare Dei nostri : iubilate Deo, omnis terra. Notum fecit Dominus salutare suum : ante conspectum gentium revelavit iustitiam suam.

Over heel de aarde heeft men het heil van onze God aanschouwd; juicht voor God, heel de aarde. De Heer heeft zijn heil bekend gemaakt, en aan de heidenen laten zien dat Hij rechtvaardig is.

zaterdag 13 december 2008

Tridentijnse Mis in Decanaat Zele op 22 februariHet decanaat Zele (Oost-Vlaanderen) viert volgend jaar het 1200-jarig overlijden van zijn patroonheilige St. Ludgerus. Voor die gelegenheid zal op zondag 22 februari een Heilige Mis volgens de Buitengewone Ritus opgedragen worden in de kerk van Avermaat om 8u00. De Mis wordt opgedragen door Pater Matthäus Ottenwälder van de Servi Jesu et Mariae.
Na de Mis nodigt de parochieploeg alle aanwezigen uit voor een ontbijt.

vrijdag 12 december 2008

Le Barroux organiseert opleiding voor priesters in de oude ritusIn de Franse Benedictijnenabdij Le Barroux vindt van 4 tot 8 januari een opleiding plaats voor priesters die de buitengewone vorm van de Romeinse ritus willen aanleren.
Deze opleiding is een initiatief van de vereniging Totus Tuus en de Missionnaires de la Miséricorde Divine.

Programma:

Conferenties
Mgr. Rey (bisschop van Toulon) : « Het Motu proprio Summorum pontificum : een uitnodiging om de liturgie beter te beleven »
E.P. Basile (Abdij Le Barroux) : « Geschiedenis van de Romeinse ritus sinds de liturgische beweging » en « De buitengewone vorm sinds de promulgatie van de Novus Ordo Missae. Stand van zaken »
E.P. Charbel (Abdij Le Barroux) : « Het liturgisch symbolisme »
EH Fabrice Loiseau (pastoor van de personele parochie Saint-François de Paule in Toulon en overste van de Missionnaires de la divine miséricorde : « De missionaire dimensie van de buitengewone vorm »
EH Christian Gouyaud (pastoor van de personele parochie La Croix glorieuse in Straatsburg en moderator van de Association sacerdotale Totus tuus) : « Tussen trouw aan de rubrieken en creativiteit, het ritualisme » en « Het celebreren van de buitengewone vorm, rekening houdend met de fundamentele principes van Sacrosanctum Concilium ».

Workshops
Gregoriaanse zang
Latijnse uitspraak
Ceremoniële repetities

Inschrijven: Abdij Sainte-Madeleine, 84330 Le Barroux. Tel: +33 4 90 62 56 31

donderdag 11 december 2008

Eeuwige Geloften bij Servi Jesu et Mariae


Op 8 december, Feest van de Onbevlekte Ontvangenis, heeft Fr. Gert SJM zijn Eeuwige Geloften afgelegd in het moederhuis van de Servi Jesu et Mariae. De Servi Jesu et Mariae (Dienaren van Jezus en Maria) is een congregatie van pauselijk recht, met hoofdzetel in Blindenmarkt, Oostenrijk. De congregatie werd in 1988 opgericht door de jezuïet P. Andreas Hönisch. Net als de jezuïeten volgen zij de regel van St. Ignatius. Opmerkelijk is dat deze jonge congregatie de liturgie volgens beide vormen van de Romeinse ritus celebreert. Daarnaast ligt haar taak vooral in het apostolaat bij de jongeren. Zo staan de paters in voor de geestelijke begeleiding van de Duitse Europascouts (KPE). De congregatie leidt ook een internaat in Assen, heeft enkele parochies onder haar hoede en is actief in o.m. Duitsland, Oostenrijk, Frankrijk, België, Kazachstan en Roemenië.
De congregatie telt nu een vijftigtal jonge priesters en seminaristen. Fr. Gert is één van de twee Vlaamse seminaristen die zich momenteel voorbereiden op het priesterschap. In Vlaanderen verzorgen zij catecheselessen en begeleiden zij een jeugdbeweging in het Antwerpse.
De professie
Fr. Gert en zijn ouders
De novicen van de SJM

woensdag 10 december 2008

Kardinaal Vingt-Trois celebreert in oude ritusOp zondag 4 januari zal Mgr. André Kardinaal Vingt-Trois ter gelegenheid van het feest van St. Genoveva, de patrones van Parijs, een Mis volgens de Tridentijnse Ritus opdragen in de Saint-Eugènekerk in Parijs. Kardinaal Vingt-Trois is aartsbisschop van Parijs en voorzitter van de Franse bisschoppenconferentie. De Mis wordt (zoals elke zondag) opgeluisterd door de befaamde Schola Sainte Cécile.
In de Saint-Eugèneparochie wordt al sinds 1984 zowel volgens de gewone als buitengewone Romeinse ritus gecelebreerd. Eind november benoemde paus Benedictus XVI de pastoor van de parochie, EH Jean-Pierre Batut, tot hulpbisschop van Lyon.

Paroisse Saint-Eugène - Sainte-Cécile
4 rue du Conservatoire
Parijs
Metro : Bonne-Nouvelle, Grands boulevards, Cadet
Elke zondag Tridentijnse Mis om 11uur; van maandag tot vrijdag om 19uur

maandag 8 december 2008

Plechtige Middernachtmis


Uitnodiging

Plechtige Middernachtmis
Woensdag 24 december om 24u00

Celebrant: EH P. van de Kerckhove

Kapel van het Kasteel Slotendries
Oostakker

Meer info: 09 251 01 61

vrijdag 28 november 2008

Introitus Eerste Zondag van de AdventIntredezang voor de Eerste Zondag van de Advent, gezongen door de seminaristen van het seminarie Tiltenberg (Nederland).

"Ad te levavi animam meam, Deus meus, in te confido, non erubescam. Neque irrideant me inimici mei, etenim universi qui te exspectant non confundentur."
"Vias tuas, Domine, demonstra mihi: et semitas tuas edoce me."

"Tot U heb ik mijn ziel opgeheven; mijn God, op U vertrouw ik, ik zal niet beschaamd worden. Laten mijn vijanden mij niet bespotten, want al wie U verwacht, zal niet worden teleurgesteld."
"Wijs mij, Heer Uw wegen en leer mij Uw paden kennen."

zondag 23 november 2008

Trappistenabdij gebruikt terug oude ritusDe pauselijke commissie Ecclesia Dei laat in een communiqué weten dat het Trappistenklooster van Mariawald (bisdom Aken) de toelating krijgt om volledig terug te keren naar de Cisterciënzerritus zoals die tot in de jaren 1960 gebruikt werd. Josef Vollberg, de abt van Mariawald, had de paus hierom gevraagd. Sinds de liturgievernieuwing na Vaticanum II volgt men in de trappistenorde de nieuwe ritus, behalve voor de getijdengebeden.
De Cisterciënzerritus gaat terug tot de twaalfde eeuw en verschilt in menig opzicht van de Romeinse ritus. Toen paus Pius V de Romeinse ritus ("Tridentijnse Mis") als liturgische norm instelde, voorzag hij een uitzondering voor de Cisterciënzerritus. In de 17de eeuw kende de ritus een aantal hervormingen die telkens door de pausen werden goedgekeurd.

maandag 17 november 2008

De Oosterse kerken en hun liturgie: lezing in Antwerpen 19 november

Op woensdag 19 november om 14.30u spreekt EP R. Matheus in Antwerpen over "De Oosterse kerken en hun liturgie". P. Matheus is rector van de H. Hartbasiliek in Berchem (Congregatie van de Dochters van Jezus’ Heilig Hart) en behoort tot de Syro-Malabaarse Kerk (de Indische tak van de Chaldeeuwse Kerk).

De lezing vindt plaats in het Woon-en zorgcentrum O.-L.-Vrouw van Antwerpen, Pieter van Hobokenstraat 3, Antwerpen. De vergaderzaal bevindt zich in de gang links van het onthaal.

donderdag 13 november 2008

Nieuw lectionarium Ambrosiaanse ritus voorgesteldWoensdag heeft kardinaal Tettamanzi, aartsbisschop van Milaan, de nieuwe uitgave van het lectionarium van de katholieke Ambrosiaanse ritus aan de paus voorgesteld. Benedictus XVI sprak zijn lof uit en zei dat het lectionarium een kostbaar instrument is voor de hernieuwing van het missionaire engagement en om het evangelie in de samenleving te verkondigen.
De Ambrosiaanse ritus gaat terug op de heilige Ambrosius van Milaan (4de eeuw) en wordt nog steeds gebruikt in het bisdom Milaan en in het kanton Tessino (Zwitserland). In totaal gaat het om 51 parochies. Kardinaal Giovanni Battista Montini, de latere paus Paulus VI, celebreerde als aartsbisschop van Milaan tijdens Vaticanum II een Mis volgens deze ritus.
Een opmerkelijk verschil met de Gewone en Buitengewone Romeinse Ritus is onder andere het veelvuldig gebruik van het 'kyrie eleison'. Het Credo komt na het offertorium en de ritus schrijft eigen gebeden en lezingen voor. Ook de kalender is enigszins anders. Zo duurt de Advent in de Ambrosiaanse ritus geen vier, maar zes weken en wordt Aswoensdag niet gevierd.

Bron: Zenit

maandag 10 november 2008

46 nieuwe seminaristen voor de PetrusbroederschapPriesterwijdingen bij het Instituut van de Goede Herder, Frankrijk 2008


In de beide seminaries van de Petrusbroederschap, in Wigratzbad (Duitsland) en Denton (Verenigde Staten) hebben zich dit jaar 46 nieuwe seminaristen aangemeld. In Wigratzbad komen de postulanten uit Frankrijk (13), Duitsland (3), Canada (2), Colombië (2), Oostenrijk, Hongarije en de Dominicaanse republiek. Het seminarie had nog nooit eerder zo'n grote groep postulanten. In beide seminaries samen bereiden zich momenteel 130 mannen voor op het priesterschap.

woensdag 5 november 2008

Requiemmis van Mozart in de oude ritusEen mooie opname van de Requiemmis van Mozart, opgedragen volgens de oude ritus door EH Deneke van de Petrusbroederschap.

maandag 3 november 2008

FSSPX: worden de excommunicaties herroepen?

Als we de Spaanse Vaticaanwatcher Francisco Fernández de la Cigoña mogen geloven, zouden de excommunicaties tegen de vier bisschoppen van de St. Pius X priesterbroederschap binnenkort door de paus herroepen worden. Dit schrijft hij op zijn weblog. Mogelijk gaat het dus om een gerucht, maar de Spaanse journalist is doorgaans goed geïnformeerd.
Mgr. Lefebvre, Mgr. De Castro Mayer en de vier door hen gewijde bisschoppen werden in 1988 geëxcommuniceerd omdat de wijdingen plaatsvonden zonder toestemming van de paus. Een grond voor de herroeping van de excommunicaties zou volgens de Fernández zijn dat de bisschoppen naar hun mening uit noodzaak handelden. Onder andere de canons 1323 en 1324 van het kerkelijk wetboek geven aan dat subjectieve beweegredenen een excommunicatie ongeldig kunnen maken.
Volgens de Fernández zullen de vier bisschoppen de paus om de herroeping van de excommunicatie moeten vragen en verklaren dat ze toen uitgegaan zijn van de noodzakelijkheid van de wijdingen omwille van de verkeerde interpretaties (en daaruit voortvloeiende excessen) van het concilie.
Op 26 oktober heeft Mgr. Fellay, de huidige overste van de priesterbroederschap, nog opgeroepen om een "Rozenkrans-kruistocht" te houden om de opheffing van de excommunicaties te bekomen. Hij deed dit ter gelegenheid van de jaarlijkse Lourdesbedevaart van de priesterbroederschap, waaraan naar eigen zeggen 18000 mensen deelnamen.
De FSSPX telt op dit ogenblik 463 priesters, 160 seminaristen, 85 broeders en 75 oblaten. Daarnaast hebben een kleine 30 gemeenschappen en kloosters zich bij de priesterbroederschap aangesloten.

vrijdag 31 oktober 2008

Compendium van de Sociale Leer van de Kerk online

Het Compendium van de Sociale Leer van de Kerk is nu ook online te raadplegen, in het Nederlands.
U vindt de tekst terug op RKDocumenten.nl.

Het Compendium van de sociale leer van de Kerk is een document uit 2004 van de Pauselijke Raad voor Gerechtigheid en Vrede. Het boek behandelt de sociale leer van de Kerk en wijdt uit over diverse onderwerpen zoals de mens, mensenrechten, het gezin, werk, economie, belastingen, politiek, de internationale gemeenschap, de zorg voor het milieu, vrede en oorlog.

dinsdag 28 oktober 2008

Nieuwe bisschop voor Antwerpen

Mysterium Fidei wenst Mgr. Johan Bonny proficiat met zijn benoeming tot bisschop van Antwerpen.


BRUSSEL (KerkNet) - Paus Benedictus benoemde de West-Vlaamse priester mgr. Johan Bonny tot 22ste bisschop van Antwerpen. De nieuwe bisschop van Antwerpen is 53 jaar en heeft er al een rijk gevulde loopbaan opzitten. Hij werd geboren als oudste in een West-Vlaams landbouwersgezin met vijf kinderen. Na zijn humaniorastudies trok hij naar het Brugse Grootseminarie om er de priesteropleiding te starten. Na het eerste jaar werd hij naar Leuven gestuurd om er aan de K.U. Leuven een baccalaureaat in de filosofie te behalen. Nadien terug naar Brugge voor de theologiestudies. Die werden na drie jaar voortgezet in Rome, waar hij spiritualiteit studeerde aan de Pauselijke Universiteit Gregoriana. Intussen was hij in 1980 door bisschop De Smedt priester gewijd. In 1982 volgde zijn benoeming tot professor aan het Brugse seminarie, waar hij ook archivaris werd. ‘Tussendoor’ werkte hij aan een doctoraat over de Vlaamse mystieker Jan van Ruusbroeck dat hij in 1988 verdedigde. Op het seminarie doceerde hij kerkgeschiedenis, kerkleer, oecumene en spiritualiteit. Hij was er tevens directeur, later geestelijk directeur van de afdeling theologie. In 1997 volgde een dubbele benoeming in Rome. Hij werd er staflid van de Raad voor de eenheid, verantwoordelijk voor de relaties met de orthodoxe kerken, hoofdzakelijk in het Midden-Oosten en rector van het Belgisch Pauselijk College.

Een uitgebreid artikel over de nieuwe bisschop kunt u hier lezen.

zondag 26 oktober 2008

Foto's Tridentijnse Mis in Brugge - Feest van Christus KoningEnkele foto's van de Mis volgens de Buitengewone Ritus die op zondag 26 oktober, Feest van Christus Koning, opgedragen werd in de Basiliek van het H. Bloed in Brugge. Celebrant was EH Komorowski van de Petrusbroederschap. De Mis werd opgeluisterd door de Scola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe.

donderdag 23 oktober 2008

Missaal 1962 is een bestseller

Op de webpagina van de officiële uitgeverij van het Vaticaan staat de heruitgave van het missaal van 1962 op de derde plaats van de bestsellers van deze maand.
Het missaal van 1962 werd vastgelegd door paus Johannes XXIII. Het is de laatste versie van het missaal volgens de oude ritus. In 1969 voerde paus Paulus VI de nieuwe Mis (Novus Ordo) in.
Nu paus Benedictus XVI de restricties die op het gebruik van de oude ritus lagen opgeheven heeft is het missaal van 1962 de bindende norm voor priesters die de oude Mis willen opdragen.

maandag 13 oktober 2008

Enquête over de traditionele Mis

La Paix Liturgique is een Franse vereniging van gelovigen die zich tot doel stelt de dialoog tussen de bisdommen en parochies enerzijds en de gelovigen die gehecht zijn aan de traditionele liturgie anderzijds te bevorderen. In een sfeer van verstandhouding met de plaatselijke bisschoppen probeert zij tegemoet te komen aan de legitieme vraag (cf. motu proprio Summorum Pontificum) van de gelovigen naar de traditionele liturgie en zo de Apartheid die tussen beide vormen van liturgie bestaat op te heffen.
Onlangs heeft de vereniging in Frankrijk een enquête laten uitvoeren om te peilen naar de houding van de Franse katholieken (al dan niet praktiserend) ten opzichte van de traditionele liturgie. De gestratificeerde enquête op basis van telefoongesprekken werd eind september gehouden door CSA, een enquêtebureau dat o.m. enquêtes verzorgt voor Franse kranten en televisiestations.

Hier volgen enkele van de opmerkelijke resultaten. We citeren hierbij ook uit het commentaar van La Paix Liturgique op de resultaten.
De resultaten worden weergegeven in twee categorieën: "alle katholieken" en de "regelmatig praktiserende katholieken" (zij die minstens 1 keer per maand de Mis bijwonen). Deze tweede groep maakt ongeveer 10% uit van alle katholieken.

Vraag 1: Paus Benedictus XVI heeft in juli 2007 herhaald dat de mis kan opgedragen worden in het Frans, t.t.z. in de nieuwe, gewone vorm en in het Latijn en Gregoriaans, t.t.z. volgens de oude, buitengewone vorm en dat deze twee vormen beide aanvaard zijn. Wist u dit?

Alle katholieken: JA: 58% NEEN: 42%
Regelmatig praktiserende katholieken: JA: 82% NEEN: 18%

Commentaar: het is verbazend dat na één jaar nog 1 op 5 praktiserende katholieken niet van het motu proprio gehoord hebben. Bij de niet-praktikerende is dit 4 op de 10. Hier ligt volgens la Paix Liturgique een werkveld open, want het gaat misschien om mensen die niet meer praktiseren omwille van bv. misbruiken in de liturgie. Zo geeft 3% van de niet-praktiserende katholieken aan dat ze wel eens naar een Mis volgens de oude liturgie zouden willen gaan.Vraag 2: Vindt u het normaal of niet normaal dat de beide liturgische vormen (in het Frans, t.t.z. volgens de nieuwe, gewone vorm en in het Latijn en Gregoriaans, t.t.z. volgens de oude, buitengewone vorm) regelmatig zouden moeten opgedragen worden in de belangrijkste kerken van uw bisdom?

Normaal
Alle katholieken: 62%
Regelmatig praktiserende katholieken: 61%

Niet normaal
Alle katholieken: 30%
Regelmatig praktiserende katholieken: 34%

Geen mening: resp. 8 en 5%

Commentaar: de grote meerderheid van beide groepen gelovigen vindt het normaal dat beide vormen van de liturgie in de belangrijkste centra van het bisdom gebruikt worden. Uit de enquête blijkt ook dat het eerder jongeren zijn die het gebruik van beide vormen verkiezen.Vraag 3: Zou u helemaal, eerder, eerder niet of helemaal niet voorstander zijn van het feit dat de Mis in uw parochie elke zondag zou opgedragen worden in het Latijn en Gregoriaans, naast de Mis in het Frans?

Helemaal akkoord
Alle katholieken: 12%
Regelmatig praktiserende katholieken: 16%

Eerder akkoord
Alle katholieken: 31%
Regelmatig praktiserende katholieken: 26%

Eerder niet akkoord
Alle katholieken: 23%
Regelmatig praktiserende katholieken: 30%

Helemaal niet akkoord
Alle katholieken: 27%
Regelmatig praktiserende katholieken: 25%

Geen mening
Alle katholieken: 7%
Regelmatig praktiserende katholieken: 3%

Commentaar: bij de praktische omzetting lijkt het voor heel wat mensen moeilijk te verwezenlijken (tekort aan priesters, het is al moeilijk om één Mis te hebben,...). Toch is 43% voorstander van het hanteren van beide ritussen op de parochie.


Vraag 4: Als er een Mis in het Latijn en Gregoriaans, volgens de oude vorm zou opgedragen worden in een kerk dicht bij uw woonplaats of in uw parochie - zou u er naar toe gaan?

Alle zaterdagen of zondagen:
Alle katholieken: 3%
Regelmatig praktiserende katholieken: 19%

Eén of meer keer per maand
Alle katholieken: 4%
Regelmatig praktiserende katholieken: 15%

Af en toe, enkele keren per jaar
Alle katholieken: 22%
Regelmatig praktiserende katholieken: 27%

Enkel voor plechtigheden en feesten
Alle katholieken: 37%
Regelmatig praktiserende katholieken: 9%

Nooit
Alle katholieken: 32%
Regelmatig praktiserende katholieken: 28%

Geen mening
resp. 2% en 2%

Uit het commentaar van La Paix Liturgique:
De groep gelovigen die aan de oude liturgie gehecht is, is geen marginale groep. Het gaat om 1 op 3 van de regelmatig praktiserende katholieken. het merendeel van de gelovigen die van de oude liturgie houden gaan echter in hun eigen parochie naar de gewone Mis en zouden graag in hun parochie de kans krijgen om een Mis volgens de traditionele ritus te volgen. La Paix Liturgique geeft een drietal voorbeelden van parochies waar men nu ook volgens de oude liturgie de Mis opdraagt en waar blijkt dat het vooral de gelovigen van de parochie zijn (die tot nu toe naar de gewone mis gingen) die de Tridentijnse Mis bijwonen.

Noot van Mysterium Fidei: Men kan de Franse situatie moeilijk overzetten op de Belgische of Nederlandse. In Frankrijk is de 'traditionalistische' beweging altijd actiever en groter geweest. Desondanks zijn de resultaten, vooral onder de praktiserende gelovigen, veelzeggend. De reacties die wij van gelovigen ontvangen lopen gelijk met de resultaten van de enquête: het gaat veelal om mensen die gewoon zijn om in hun eigen parochie de Mis bij te wonen, maar graag de mogelijkheid zouden hebben om regelmatig een Mis volgens de Buitengewone vorm bij te wonen.


U vindt de resultaten van de enquête op de website van La Paix Liturgique (nieuwsbrieven 145 en 146).


donderdag 9 oktober 2008

Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester wordt congregatie van pauselijk recht


Priesterwijdingen bij het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester, in St. Louis door Mgr. Burke


Het Instituut Christus Koning en Soeverein Hogepriester (Institutum Christi Regis Summi Sacerdotis, ICRSP) werd op 7 oktober als congregatie van pauselijk recht erkend. Ook de zustercongregatie van het Instituut kreeg deze erkenning.

Het Instituut werd in 1990 opgericht door Mgr. Wach in Gabon. Het hoofdhuis, dat tegelijk het seminarie vormt, bevindt zich in Gricigliano (Italië). Een belangrijk deel van het charisma van het Instituut ziet men in het gebruik van de traditionele katholieke liturgie volgens het missaal van 1962. De spiritualiteit van het Instituut is gebaseerd op de leer van St. Benedictus, Thomas van Aquino en Franciscus van Sales.

In nog geen twintig jaar tijd telt het Instituut nu al meer dan 50 priesters en meer dan 60 seminaristen (waaronder een Vlaming). Vandaag is het Instituut actief op meer dan vijftig plaatsen in twaalf landen. In Brussel leidt het Instituut een katholieke school. Tijdens de week kan men er ook de Mis volgens de oude liturgie bijwonen. Vanuit Brussel bedienen de priesters bovendien nog twee kapellen in het bisdom Doornik.


vrijdag 3 oktober 2008

Analyse van de tijdgeest


Priesterwijding in Stift Heiligenkreuz

Een treffende analyse van de tijdgeest door pater Karl Josef Wallner OCist., rector van de pauselijke hogeschool Heiligenkreuz, Oostenrijk.

De levensstijl, de mode, de geestelijke atmosfeer die in een samenleving op dit ogenblik heerst noemt men de tijdgeest. De definitie van de tijdgeest is absoluut voor verandering vatbaar, het is een vergankelijk briesje dat vandaag zo en morgen zo waait. Alleen daarom is het al duidelijk dat een beweging als het christendom, die op fundamenten gegrondvest is die niet veranderlijk zijn, in een gespannen verhouding staat tot de tijdgeest. Niet alleen vandaag, maar in alle tijden!

Van Christus komt de zekerheid dat hemel en aarde zullen vergaan, zijn woorden echter niet. Hij heeft de belofte gedaan dat zijn Heilige Geest tot de volledige waarheid zal leiden en dat deze Geest waait waar hij wil. Tijdgeest en Heilige Geest zijn geboren vijanden; beter gezegd: de tijdgeest heeft altijd nood aan de verlossing door de Heilige Geest om te beseffen dat hij maar een ‘briesje’ is dat het volgende ogenblik alweer spoorloos verwaaid is. Waar liggen op dit moment de confrontatielijnen tussen tijdgeest en Heilige Geest?

Wij moeten er ons als christenen ten eerste van bewust worden dat de liberale tijdgeest van de 68-ers ronduit ‘out’ is. Het christendom is toch altijd ‘conservatief’ aangezien het door de Heilige Geest het goddelijke moet bewaren en doorgeven – dat is zijn wezen. Vanuit deze tendens conserveert de Kerk soms echter ook tijdgeestgebonden aspecten. Vandaag zijn bepaalde kerkelijke kringen het laatste bastion van wat men de ‘geest van de 68-ers’ kan noemen. Ik geef toe dat de mentaliteit van de 68-ers voor mij, die na ’68 geboren werd, psychologisch niet toegankelijk is. Hun revolutiegedoe blijft onverstaanbaar. Het mag dan zo zijn dat men toen tegen het benauwende, structurele, traditionele, huichelachtige in de samenleving en kerk moest revolteren, maar wat wij vandaag missen is zeker niet vrijzinnigheid en zelfontplooiing, maar deugdelijkheid en orde. Binnen het christelijke geloof kwam de tijdgeest van de 68ers hierin tot uiting dat men ongeacht alles “modern” wou zijn. Een verbazingwekkend minderwaardigheidscomplex had zich plotseling van de theologie meester gemaakt. Rudolf Bultmann formuleerde het reeds treffend in 1941: “Men kan niet gebruik maken van het elektrisch licht en het radiotoestel, in geval van ziekte moderne medische en klinische middelen aanwenden en tegelijk aan de geesten –en wonderwereld van het Nieuwe Testament geloof hechten.” (1)

Kan dit niet? De theologen van de 68-generatie zijn toen vreemd genoeg geen atheïsten geworden, wat men eigenlijk had moeten verwachten, als consequentie van hun rationalisme… Maar ze zijn begonnen met een bijna paranoïde manie de Kerk te demystifiëren en te despiritualiseren. En het is allemaal anders uitgedraaid dan men verwacht had: de moderniteit is ten onder gegaan en met een zelfgenoegzaam lachje heeft de godin van de postmoderniteit haar troon aan de horizon van het secularisme bestegen: de postmodernisten geloven vandaag zonder problemen in elfen, aardmannetjes, engelen, aan de kracht van de bomen en de macht van de Yogi’s en al het mogelijke of onmogelijke irrationele. Er zijn enkele theologen die intelligent genoeg waren om deze ommekeer te begrijpen. Zij hebben het over “respiritualisering”. Maar er bestaat overduidelijk een getraumatiseerde generatie van 68ers, vooral in de kerken, die de tekenen van de tijd niet kan zien. Zij zijn er vast van overtuigd dat het christendom ten onder gaat als het niet hetzelfde begrip van ‘modern’ huldigt zoals 40 jaar geleden. De echt ‘moderne’ jeugd van vandaag heeft echter geen nood aan bevrijding, aan een liberaal modernisme waar iedereen alles kan en mag – dat mogen ze sowieso! Zij willen datgene ontdekken wat werkelijk in het leven telt en orde, zin en oriëntering geeft. Als er ergens in de Kerk vruchtbaarheid is, als er ergens jongeren zijn die substantieel vanuit het geloof leven, dan is het niet daar waar men een liberaal soepje naar believen kookt (het menu waarmee het secularisme lokt zal immers altijd veel verlokkender ruiken!), maar daar waar men de kost van het onverkorte Evangelie voorschotelt.

Een bijkomend fenomeen van de huidige tijdgeest is het egocentrisme. De Heilige Geest, zo geloven wij als christenen, leidt naar de aanbidding van God en de waardering voor andere mensen. Ook de tijdgeest leert ons aanbidden, maar het object van die aanbidding is vandaag niets anders dan het eigen ik. Volgens de analyse van de populaire trendwatcher Matthias Horx zijn we zonder er erg in te hebben in de tijd van het “supermegagiga-egoïsme’ aanbeland.

Horx omschrijft deze trend als volgt: „Wat ‘wij’ was, moet ‘ik’ worden” en “Uit wij werd ik” (2). Het “wij” – dus het instituut, de familie, de staat, de godsdienst, de maatschappelijke norm enz., dit alles moet onderworpen worden aan het eigen ego. Deze paradigmawisseling treft zowel de kerken als de partijen en vakbonden. In de waardenset van de tijdgeest staat op de eerste plaats dat iedereen “zijn eigen baas” is. Daaruit volgt logischerwijze een extreem ‘eclecticisme’: aangezien ik naar het principe ‘ik – mijn - aan mij - voor mij” leef, kies ik uit het groepen-waardensysteem die stijl uit die bij mijn principe past. Daaruit volgt verder dat elk ‘ik’ een verzameling van “partiële identificaties” is: men accepteert een deeltje van een godsdienst, van een partij, van een waardesysteem zonder er zich volledig mee te identificeren.

De Heilige Geest zal zeker genadig zijn tegenover de tijdsgeest in zoverre het de maatschappelijke waarden betreft: waar is er nog een partij of instelling die geheel en al christelijk is?! Hier zal elke christen naar het principe moeten handelen: waar ik “het meeste” van mijn christendom terugvindt, daar ben ik thuis. Maar: op het vlak van het geloof eist de Heilige Geest een totale overeenstemming, Hij wil niet naar de “halve waarheid”, maar naar de “volledige waarheid” leiden (Joh. 16,3). Dit betekent dus: niet een halve christen, maar een volledige christen zijn. En waar deze volledige identificatie met de Geest Gods gezocht wordt, daar lossen de nevelen van de tijdgeest – die jammer genoeg zo vaak een verderfelijke geest is - zich al gauw in het niets op. Het duurzame blijft, want “wie maar altijd met de tijd meegaat, moet met de tijd verdwijnen.”

P. Dr. Karl Wallner OCist

(1) Bultmann, R. Neues Testament und Mythologie. Jüngel, München, 1988, p. 16.
(2) HORX, M. Trendbüro. Trendbuch 2: Megatrends für die späten neunziger Jahre. Düsseldorf, 1995, p. 20.

Bron: http://www.europe4christ.net
De monniken van Stift Heiligenkreuz brachten dit jaar een CD uit met Gregoriaanse muziek. Van "Chant - Music for Paradise" (Universal) werden wereldwijd meer dan 400000 exemplaren verkocht.

dinsdag 30 september 2008

Heilig-Bloedprocessie wordt werelderfgoed

BRUGGE (KerkNet/Stadsomroep Brugge) – De bekende Brugse Heilig-Bloedprocessie, die reeds in documenten uit 1291 vermeld wordt en jaarlijks uitgaat op Onze-Lieve-Heer-Hemelvaart, is geselecteerd voor de zogeheten representatieve lijst van immaterieel cultureel erfgoed van de mensheid van de Unesco. Deze nieuwe lijst is een aanvulling op de werelderfgoedlijst. De processie in Brugge is van oorsprong een pure geloofsuiting, maar zij groeide doorheen de jaren uit tot een van de belangrijkste uithangborden voor de stad. Jaarlijks lokt ze tussen de 30 à 45.000 toeschouwers. Vlaanderen had acht dossiers voor de internationale Unesco-lijst voorgedragen, waarvan slechts twee worden weerhouden: de Heilig-Bloedprocessie en het Aalsterse carnaval. Het dossier van de Heilig-Bloedprocessie werd uitgewerkt door de Erfgoedcel Brugge, in samenwerking met de Edele Confrérie van het Heilig Bloed. Officiële bevestiging volgt later, maar de kans dat het nog fout loopt, wordt bijzonder klein geacht. “Materieel of financieel levert zo’n titel niets op, maar het is wel enorm belangrijk voor ons prestige”, zegt Benoit Kervyn, sinds 1988 de coördinator van de processie.

(Kerknet)

maandag 29 september 2008

Kardinaal Castrillón Hoyos en de usus antiquorBij Continuum/Burns & Oates verschijnt eind 2008 de nieuwe uitgave van The Ceremonies of the Roman Rite Described, hét handboek voor ceremonies volgens de oude ritus in de Angelsaksische wereld.
Kardinaal Castrillón Hoyos, president van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei die instaat voor de uitwerking van het motu proprio Summorum Pontificum, schreef het voorwoord.

De kardinaal wijst er op dat het motu proprio nog maar eens duidelijk gemaakt heeft dat de ritussen zoals die vóór Vaticanum II bestonden nooit werden afgeschaft en ze een schat vormen die aan de hele katholieke Kerk toehoort. Daarom moeten ze "ruim beschikbaar" zijn voor alle gelovigen.
"Het is nu duidelijk dat katholieken een juridisch recht hebben op de oudere liturgische ritussen en dat parochiepriesters en bisschoppen de petities en verzoeken van de gelovigen die hierom vragen moeten aannemen. Dit is de uitdrukkelijke wil van de Heilige Vader [...]."

De kardinaal schrijft verder dat de paus blij is met de "genereuze respons" van vele priesters op zijn initiatief. Hij vervolgt dat ook seminaristen tijdens hun opleiding zouden moeten kennis maken met het gebruik van de Romeinse ritus,
"niet alleen om de gelovigen die deze vorm van katholieke liturgie vragen te helpen, maar ook om een dieper besef van de achtergrond van de huidige liturgische boeken te krijgen. Hieruit volgt dat alle seminaries als vanzelfsprekend zo'n opleiding zouden moeten voorzien."


Bron: New Liturgical Movement

Mis in Brugge

Dankzij de rector van de H. Bloedbasiliek die de bovenkapel ter beschikking stelt en met de vriendelijke toestemming van het bisdom kan er nu elke laatste zondag van de maand een Mis volgens de Buitengewone ritus (Tridentijnse mis) opgedragen worden. Hiervoor staan enkele priesters van de Petrusbroederschap in.

Op zondag 26 oktober, hoogfeest van Christus Koning, vindt de Mis om 17uur plaats, opgeluisterd door de bekende Scola Gregoriana Brugensis o.l.v. Roger Deruwe. Nodig hiervoor gerust vrienden en kennissen uit.

Enkele foto's van de Mis die gisteren door EH Knudsen opgedragen werd in de H. Bloedbasiliek in Brugge.

woensdag 17 september 2008

De Latijnse Mis en de misvattingen...

hostie.jpgTenminste, als het om een mis in het Latijn gaat. Veel bisschoppen in Italië maar ook in andere landen zouden het opdragen van de traditionele Latijnse mis in hun bisdom tegenwerken. Met als gevolg: teleurgestelde gelovigen en geknor in het Vaticaan, want paus Benedictus XVI wil nu juist heel graag dat het Latijn weer in zwang raakt.

In juli 2007 stuurde Benedictus een schrijven de wereld in. Een eigen initiatief dat in mooibenedictus.jpg Kerklatijn een motu proprio heet. Netjes gepubliceerd op de website van het Vaticaan. Helaas alleen in het Latijn (en, vreemd genoeg, in het Hongaars). Deze paus heeft duidelijk een passie voor de traditionele taal van de Rooms-Katholieke Kerk. Onder zijn pausschap is het Latijn zelfs op de startpagina van website van de Heilige Stoel toegevoegd als zevende wereldtaal.

Kort samengevat moedigt Benedictus in zijn brief de gelovigen aan om de mis te laten opdragen volgens de rite die in gebruik was vóór de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie. Dat concilie vond plaats in de roerige jaren ‘60 en had tot doel de Kerk wat meer in de pas te laten lopen met de moderne tijd. Geen mis meer in het voor velen onbegrijpelijke Latijn en met een priester die met zijn rug naar de gelovigen staat, maar in de landstaal en met de priester die zijn gezicht naar de mensen toekeert.

latin-mass.jpgNatuurlijk moet die gewone rite blijven bestaan, vindt paus Benedictus, maar als de gelovigen dat willen moeten ze ook de traditionele mis kunnen laten opdragen. Als een verrijking van hun geloofsleven en zonder toestemming te hoeven vragen aan de bisschop, iets wat na het Concilie wel moest. Maar veel van die bisschoppen vinden het maar niks, blijkt op een congres dat nu in het Vaticaan gehouden wordt over de resultaten van het pauselijk initiatief. In Duitsland zouden de bisschoppen zelfs met allerlei bureaucratische rompslomp het opdragen van een Latijnse mis dwarsbomen. Ook in Frankrijk zijn er problemen. Daar zien veel bisschoppen de terugkeer van de Latijns mis als een aanmoediging tot een conservatief, zo niet reactionair katholicisme.

En dan is er het probleem van de priesters. Daar zijn er namelijk veel te weinig van. Er is al jaren een groot tekort aan roepingen, zodat veel priesters zich over meer dan één parochie moeten ontfermen. En als je als priester op één dag al drie of vier missen moet opdragen, blijven er weinig tijd en energie over om ook nog een traditionele Latijnse mis te doen. Plus het feit dat veel priesters de Latijnse mis niet goed kennen. Volgens monseigneur Perl, organisator van het congres, omdat ze geïndoctrineerd zijn om te denken dat de Latijnse mis achterhaald en ouderwets is. Toch is de monseigneur optimistisch. Langzaam maar zeker is de Latijnse mis bezig aan een comeback. En de Kerk is, zoals iedereen weet, heel geduldig.

Voor wie wil weten hoe het is: een video van een Latijnse mis.

(bron: NOS )

Weer suisse in kathedraal van Hasselt

De ‘suisse’, zeg maar de kerkbewaker, is terug van weggeweest in de Hasseltse Sint-Quintinuskathedraal. Vrijdagavond krijgt Fons Reynders zijn nieuwe kostuum en zijn hellebaard. Vanaf dan is hij er in alle feestelijke en speciale vieringen bij. “Niet omdat we ordeproblemen hebben, wel om onze vieringen een meerwaarde te geven. ”, zegt deken Lambert Vanherk.

De laatste Hasseltse ‘suisse’ Bellefroid liep in de jaren 70 in de Sint-Quintinuskathedraal rond. “Van de suisse werd verwacht dat hij de orde handhaafde en tijdens de vieringen optrad waar nodig”, legt deken Vanherk uit. “Die opdracht zien we nu anders. In onze kerk zitten rustige mensen en daarom zien wij, met de kerkraad, de suisse veel meer als een terugkeer naar tradities en symbolen. De jongste decennia zijn heel wat tradities die een speciaal cachet gaven aan de erediensten, verloren gegaan. Veel mensen vinden het liturgische gebeuren nu schraal en kil, te verbaal ook. ‘Er is niks te beleven’, zeggen ze me wel eens. De invoering van de suisse is een eerste stap, want ook in het liturgische en religieuze gebeuren moeten al onze zintuigen gestreeld worden. Liturgie en folklore liggen dicht bij elkaar.

Eerbied

“De deken is thuis langs gekomen, en hem kan ik niks weigeren”, lacht Fons. “Ik heb trouwens een serieus kathedraalverleden: ik ben geboren op enkele meters van de kathedraal op de Vismarkt, en ben later verhuisd naar de ‘Oude hal’, die is afgebroken om plaats te maken voor de huidige dekenij. De suisse woonde naast ons. Ik heb de suisses Bonneux, Martens, Paque en Bellefroid goed gekend. Mijn vader Frans Reynders was meer dan 30 jaar koster in de Sint-Quintinusparochie, en in mijn vrije tijd was ik zijn vaste hulp. En dan keek ik met ontzag naar de suisse van dienst. Toen de functie wegviel vond ik dat heel jammer, maar ik ben ontzettend blij dat ik ze nu weer kan invoeren. Dit moet charme bezorgen aan de vieringen. Ik zal de priesters naar het altaar begeleiden en ze na de viering weer wegleiden. En tussendoor zal ik achter in de kerk wandelen. Niet om vermanende vingertjes te zwaaien, wel om de mensen die binnen komen te wijzen op lege stoelen. Als het moet zal ik, zonder veel woorden, toch zorgen voor eerbied in de kathedraal.”

(bron: Het Belang van Limburg )

zondag 14 september 2008

Eén jaar Summorum Pontificum


Vanwege één van onze lezers ontvingen wij een mooie reactie op onze visietekst n.a.v. één jaar Summorum Pontificum, het motu proprio waarmee paus Benedictus XVI de Mis in de buitengewone (Tridentijnse) ritus in ere hersteld heeft:

"Met interesse las ik het artikel getiteld: ‘De ideale parochie... een droom?’ op uw site. Het was zeer herkenbaar en wel om de eenvoudige reden dat deze parochie werkelijk bestaat. Sinds september 2006 wordt, met toestemming van de bisschop van Haarlem, elke zondag in de Agneskerk [in Amsterdam] een Tridentijnse Hoogmis opgedragen.
Aanvankelijk was het nog wennen. Ook en vooral voor de gelovigen. Voor de mis aanving werd er driftig gekwekt en na afloop was de priester nauwelijks in de sacristie teruggekeerd of inderdaad, men stoof richting uitgang. Maar langzaam maar zeker kreeg de Tridentijnse ritus de mensen ‘in zijn greep’ en nu? Nu is het vrijwel precies zoals in het artikel op uw site wordt omschreven. Het kwekken voor de mis is compleet verdwenen. Mensen komen veelal een kwartier tot een half uur van tevoren en al biddende en mediterende bereidt met zich voor op de viering.
Aanvankelijk had ik verwacht met mijn 56 jaren een van de jongste bezoekers te zijn omdat ik een van de laatste ben voor wie de Tridentijnse mis tot zijn jeugdherinneringen behoort. Wat zouden jongeren daar anno 2008 voor boodschap aan hebben? Welnu, niets is minder waar. Ik behoor qua leeftijd tot de middenmoot.
Verrassend veel jongeren van 20+ bezoeken de viering en hebben er veel waardering voor. De mis zelf wordt met diepe devotie ondergaan. Tijdens de consecratie kun je een speld horen vallen en ook daarna blijft het nog geruime tijd stil. [...] Ook nadat de priester met zijn gevolg is verdwenen blijven verrassend veel gelovigen nog even na om te bidden of te mediteren. Sommigen steken een kaarsje op bij Maria en bidden daar nog wat. Na de mis is er een koffieuurtje. [...] De priesters (jazeker, we beschikken over maar liefst drie priesters, allen van de Petrusbroederschap) komen dan bij om even een praatje te maken [...].
Drie priesters maakt het dus ook mogelijk om regelmatig bij hoogdagen een mis met drie heren op te dragen. De nachtmis van afgelopen kerstmis werd met drie heren opgedragen en de kerk zat stampvol. [...] Kortom, het is wonderbaarlijk wat de Tridentijnse ritus met de mens doet, elke keer weer [...]."

zaterdag 13 september 2008

Benedictus XVI: Tridentijnse Mis geen terugkeer naar het verleden
Paus Benedictus XVI heeft in een interview voor het eerst sinds het verschijnen van het motu proprio Summorum Pontificum, waarmee priesters de volledige vrijheid krijgen om de Mis volgens de oude ritus op te dragen, zelf hierover toelichting gegeven. De paus is in Frankrijk ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de verschijningen in Lourdes. Zaterdag 13 september droeg hij aan de Dôme des Invalides voor meer dan 250 000 gelovigen de Mis op. Hierbij werden de gelovigen die bij de paus communiceerden ook weer uitgenodigd om de Communie geknield en op de tong te ontvangen. De gewaden die de paus bij de plechtigheid droeg werden vervaardigd in de traditionalistische Benedictijnerabdij van Le Barroux.

Op de vraag of het motu proprio geen stap terug is antwoordt de paus: "Dit is een ongefundeerde angst omdat dit Motu proprio eenvoudig een daad van tolerantie is, met een pastoraal doel naar de mensen toe die in deze liturgie gevormd zijn, ervan houden, haar kennen en willen leven met deze liturgie."
Het gaat weliswaar om een kleine groep, maar het lijkt de paus normaal dat een bisschop deze mensen tegemoet komt. "Er is geen enkele tegenstelling tussen de door het Tweede Vaticaans Concilie vernieuwde liturgie en deze liturgie. Elke dag [van het concilie] hebben de concilievaders de Mis opgedragen volgens de oude ritus en hebben ze tegelijk een natuurlijke ontwikkeling ontworpen voor de liturgie in deze tijd omdat de liturgie een levende realiteit is die zich ontwikkelt en in deze ontwikkeling haar identiteit bewaart. Er zijn dus zeker verschillende accenten, maar toch een fundamentele identiteit die een tegenspraak, tegenstelling tussen de vernieuwde liturgie en de vorige liturgie uitsluit. Ik denk toch dat er een mogelijkheid is tot een wederzijdse verrijking. Van de ene kant kunnen en moeten de liefhebbers van de oude liturgie de nieuwe heiligen, de nieuwe prefaties van de liturgie enz. leren kennen. Aan de andere kant onderlijnt de nieuwe liturgie meer de gemeenschappelijke deelname, maar, nog altijd, het is niet alleen de verzameling van één gemeenschap, maar een daad van de universele Kerk, in gemeenschap met alle gelovigen van alle tijden en een daad van aanbidding. In deze zin is er volgens mij een wederzijdse verrijking en het is duidelijk dat de vernieuwde liturgie de gewone liturgie van onze tijd is."


Bron: Le forum catholique

woensdag 10 september 2008

Zondag 21 september: bedevaart naar Foy-Notre-Dame

Zondag 21 september 2008
XIVde Bedevaart van de Traditie naar Foy-Notre-Dame


Vertrek om 10:30 aan de parochiekerk van Leffe (bedevaart van 12 km).
Om 16:00 Hoogmis in Foy-Notre-Dame, opgedragen door Mgr. André-Mutien Léonard, bisschop van Namen.


Info: http://home.scarlet.be/fssp/agenda.html

vrijdag 5 september 2008

Père Daniel-Ange over de Tridentijnse MisPère Daniel-Ange, de bekende Belgisch-Franse geestelijke, heeft in het maandblad La Nef (september 2008) zijn bewondering uitgesproken voor het motu proprio Summorum Pontificum dat een jaar geleden door paus Benedictus XVI uitgevaardigd werd. Met dit motu proprio wilde de paus de traditionele liturgie (Tridentijnse ritus) binnen de Kerk herwaarderen. Daniel-Ange noemt dit een ‘moedige daad’ en betreurt het dat niet alle bisschoppen met enthousiasme meegeholpen hebben met de uitwerking van het motu proprio.
Daniel-Ange ziet de verschillende ritussen in de Kerk als de zonnestralen van de ene grote liturgie. “Het is met vreugde dat ik af en toe de Mis van mijn jeugd volgens het missaal van Johannes XIII opdraag.” Hij hoopt dan ook dat deze ‘mooie liturgie’ langzaam verder zou mogen groeien, bijvoorbeeld met het toevoegen van de gedachtenissen van de heiligen die de laatste decennia gecanoniseerd werden.
Van de nieuwe liturgie zegt Daniel-Ange dat ze zo mooi mogelijk zou moeten opgedragen worden en dat de priester vanaf de offerande samen met de gelovigen zich naar de Heer zou moeten richten, die komt als de opkomende zon. Hij vindt het feit dat op het heiligste moment van de Mis de priester naar de gelovigen toegekeerd staat persoonlijk zeer ongepast. “Als men zou terugkeren naar de oude oriëntering, zou de ritus enorm aan hemelse en eschatologische dimensie van het grote Mysterie winnen.” Om dezelfde reden zou het evangelie en de prefatie volgens hem moeten gezongen worden.
Daniel-Ange vindt tenslotte dat men in de seminaries regelmatig in de Tridentijnse ritus zou moeten celebreren, alsook in de oosterse ritussen. Idealiter zou dit ook af en toe in de parochies moeten gebeuren.

donderdag 4 september 2008

Zondag 28 september: Latijnse Mis in Brugge

Vanaf deze maand zal er elke laatste zondag van de maand een Tridentijnse Mis opgedragen worden in de H. Bloedbasiliek in Brugge. De Mis wordt opgedragen door een priester van de Petrusbroederschap.Zondag 28 september
XXe zondag na Pinksteren

18:00 uur

Basiliek van het Heilig Bloed
Burg, Brugge

Gezongen Gregoriaanse Mis (Kyriale XI en Credo III)

Meer info: mysteriumfidei@catholic.org
http://tridentijnsemis.blogspot.com
www.fssp.be

Van harte welkom!

woensdag 27 augustus 2008

Tentoonstelling: Civitas Dei - De Kerk op Expo 58

In 1958 tekent de hele wereld, en dus ook het Vaticaan, present voor de wereldtentoonstelling in Brussel. In de schaduw van de paviljoenen van de Sovjet-Unie, de Verenigde Staten en Frankrijk verrijst Civitas Dei of de Stad Gods. Achter hoge, dikke muren bevinden zich tentoonstellingsruimten, een belfort en de Christi-Gloriosikerk met de Heilig-Sacramentskapel. Net buiten de ‘omwalling’ is er een restaurant, het auditorium Pius XII en een bioscoopzaal.

Binnen krijgt de bezoeker een uitgekiend parcours voorgeschoteld langs fotopanelen, filmbeelden en kunstwerken, met als voornaamste boodschap: de kerk als universeel heilsinstituut. Eindpunt is een bezoek aan de kerk, waar dagelijks tal van misvieringen plaatsvinden.

Het Vaticaanse paviljoen krijgt veel bezoekers over de vloer, onder hen vele prominenten. Voor congregaties en katholieke scholen is een bezoek aan Civitas Dei een vast onderdeel van de daguitstap naar de Expo. Tal van verenigingen organiseren er congressen. De katholieke pers ruimt heel wat kolommen in voor het paviljoen en mobiliseert zo vele Expo-gangers tot een bezoek. Het restaurant, met zijn eenvoudige en goedkope gerechten, draagt eveneens bij tot het succes.

De KADOC-tentoonstelling toont niet alleen de architectuur van het paviljoen van de Heilige Stoel, maar neemt u ook mee door de tentoonstellingsruimten, de Christi-Gloriosikerk met de Heilig-Sacramentskapel, het auditorium Pius XII en het restaurant. Aan de hand van originele affiches en foto’s, plannen en tekeningen (o.a. van architect Roger Bastin, graficus Luc Verstraete en glazenier Michel Martens), film- en geluidsopnamen, religieuze kunstvoorwerpen en zogenaamde memorabilia verbeeldt ‘Civitas Dei. De kerk op Expo 58’ eveneens de ‘beleving’ van het paviljoen door bekende en minder bekende bezoekers.

Maandag tot vrijdag: 9 - 17 uur
Zaterdag: 9 - 12.30 uur
Gesloten: 11-12, 19-21 en 26 juli 2008; 2, 9 en 15-16 augustus 2008; 8 en 12-13 september 2008

KADOC
(Administratie, tentoonstellingen, leeszaal)
Vlamingenstraat 39
B-3000 Leuven
Tel. 0032 16 32 35 00
Fax 0032 16 32 35 01
e-mail: postmaster@kadoc.kuleuven.be

dinsdag 26 augustus 2008

Mgr. Ranjith: Tridentijnse Mis weerspiegelt enkele Aziatische waardenAartsbisschop Malcolm Ranjith, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst, belichte onlangs in een interview met de katholieke krant Die Tagespost een aantal interessante aspecten van de katholieke liturgie. Mgr. Ranjith staat bekend om zijn liefde voor de Buitengewone Ritus en ijvert net als paus Benedictus XVI voor meer eerbied in de liturgie.

Op de vraag wat de Kerk van Azië kan leren antwoordt Ranjith dat een juist begrepen inculturatie een verrijking is voor de Kerk. Zo geeft hij het voorbeeld van de aziatische eerbied voor religieuze symbolen, zoals de kledij van de priester. Hij betreurt het dat veel priesters en religieuzen, ook in Azië, geen herkenbare kledij meer dragen. Een goed voorbeeld van Aziatische inculturatie vindt hij het ordegewaad dat de zusters van Moeder Teresa dragen. Hiermee zijn ze voor iedereen herkenbaar als zusters.

Sommigen zeggen dat de Tridentijnse ritus niet in Azië past, omdat hij typisch Europees is. Ranjith gaat hiermee niet akkoord. "Juist de liturgie in de buitengewone ritus weerspiegelt namelijk enkele Aziatische waarden in hun hele diepte. Vooral het verlossingsaspect en de verticale visie op het menselijke leven, de diep gepersonaliseerde relatie tussen God en de priester en God en de gelovigen komen in de oude liturgie duidelijker tot uitdrukking dan in de Novus ordo. De nieuwe ritus accentueert daarentegen eerder de horizontale visie. Dit betekent niet dat de nieuwe ritus op zichzelf voor een horizontale visie staat, maar eerder zijn interpretatie door verschillende liturgische scholen, die de Heilige Mis eerder als een gemeenschapsgebeuren zien. (...) De Heilige Mis is niet alleen een herinnering aan het avondmaal, maar ook aan het Offer van Christus en aan het geheim van onze redding. Zonder Goede Vrijdag heeft het Laatste Avondmaal geen zin. Het kruis is het wonderbare teken van Gods liefde en ware gemeenschap is alleen maar in relatie tot het kruis mogelijk. Hier ligt het eigenlijke uigangspunt voor de evangelisatie van Azië."

De liturgiehervorming heeft er volgens Ranjith wel voor gezorgd dat veel mensen het geheim van de Mis beter konden verstaan en ze op een intensievere manier in contact kwamen met de schriftteksten. Dit wil echter niet zeggen dat de Mis volledig op de dialoog moet ingesteld zijn. "De Mis moet momenten van stilte, innerlijkheid en persoonlijk gebed bevatten. Waar zonder ophouden gesproken wordt, kan de mens niet diep van het mysterie doordrongen worden. Wij zouden niet voortdurend tot God moeten praten, maar zouden ook Hem aan het woord moeten laten komen." De liturgische vernieuwing is teveel een "do it yourself-liturgie" geworden. En het is een feit dat de kerken leger worden. Hiervoor zijn er verschillende factoren te noemen, maar volgens Ranjith moeten we de moed hebben om van koers te veranderen. Niet alles wat na de hervorming van de liturgie gebeurd is, was naar de zin van het Concilie en deze balast mogen we niet langer met ons meeslepen.

Tenslotte heeft Ranjith het nog over concelebratie, waarbij meerdere priesters samen de Mis opdragen. Dit zou volgens hem moeten beperkt blijven tot bijzondere gelegenheden, want de priester voltrekt in de Eucharistie wat anderen niet kunnen doen. Daarom is het ook een verkeerd gebruik om Missen af te schaffen en te vervangen door één Mis waarbij dan geconcelebreerd wordt.

Bron: Die Tagespost

maandag 25 augustus 2008

Nieuwsbericht: "Latijn, de taal van de Kerk" (in het Latijn...uiteraard!)

Een 7 minuten durende uitzending volledig gesproken in het Latijn in het Vaticaan(met weliswaar de klassieke uitspraak) werd op 22 augustus op de Duits-Oostenrijkse-Zwitserse zender 3Sat uitgezonden.
Onderdelen zijn een gesprek met Cleto Pavanetto, voorzitter van de stichting Latinitas en een bericht over de personele parochie te Rome voor de Buitengewone Vorm van de Romeinse ritus.
De uitzending vindt u: hier

(Bron: Summa Catholica )

zondag 10 augustus 2008

Traditionele Mis in LourdesOok in Lourdes wordt sinds enkele maanden elke zon -en feestdag een Tridentijnse Mis opgedragen door een kapelaan van het bedevaartsoord. De Mis vindt plaats om 9u30 in de Basiliek van de Onbevlekte ontvangenis.
Ter gelegenheid van de 150ste verjaardag van de Mariaverschijningen heeft paus Benedictus XVI beslist een volle aflaat te verlenen aan de pelgrims die het bedevaartsoord gaan bezoeken.

dinsdag 5 augustus 2008

15 augustus: Plechtige Latijnse Hoogmis in Rixensart

Ter gelegenheid van het hoogfeest van O.L.V.-Hemelvaart viert E.H. van de Kerckhove een plechtige Hoogmis in de Buitengewone Vorm.

Plaats: Binnenhof van het kasteel van Rixensart (afrit Rosières langs de E411 Namen/Luxemburg)
Tijdstip: 10:30 uur op 15 augustus

donderdag 17 juli 2008

'Tongcommunie bij afsluiting WJD'

Sydney (bron: www.katholieknederland.nl) 14 juli 2008 - Jongeren die op 20 juli te communie gaan tijdens de afsluitende eucharistieviering van de Wereldjongerendagen in Sydney, dienen daarbij te knielen. Die verwachting sprak kardinaal George Pell, aartsbisschop van Sydney vanmorgen uit op een persconferentie. De pelgrims worden daarnaast vermoedelijk uitgenodigd de communie niet op de hand, maar op de tong te ontvangen.

Tong

Het is niet verplicht om te knielen bij het communiceren. In veel kerken is het daarnaast gemeengoed om de communie op de hand te ontvangen en niet op de tong. Paus Benedictus XVI wil dat in missen waarin hij voorgaat de communie op de tong wordt uitgereikt. Zo mogelijk dienen knielbanken te worden geplaatst zodat communicanten zich geknield kunnen verootmoedigen ten overstaan van de eucharistie. De RK-Kerk leert dat Christus werkelijk aanwezig is in de eucharistie.

Details

Kardinaal Pell hield zich op de vlakte over de wijze waarop pelgrims op 20 juli te communie geacht worden te gaan. Van de details over de liturgie zou hij niet goed op de hoogte zijn. “Maar ik denk dat er geknield gaat worden.” Het al vrijgegeven misboekje van de viering geeft geen bijzondere aanwijzingen.

Tongcommunie de norm

De pauselijke ceremoniemeester Guido Marini kondigde vorige maand aan dat bij pauselijke eucharistievieringen de communie voortaan op de tong wordt uitgereikt. Daarmee wil Benedictus XVI ‘de norm benadrukken die voor de hele Kerk geldt’, zei hij. De paus geeft volgens Marini de voorkeur aan de tongcommunie die de werkelijke aanwezigheid van Christus in de eucharistie meer in het licht zou stellen. Bovendien zou de tongcommunie de devotie van de gelovigen bevorderen en hen gemakkelijker inleiden in het mysterie

Uitzondering op de regel

Marini wees er op dat de handcommunie een uitzondering is op de regel. Juridisch gezien is de handcommunie een indult, ofwel een door de paus verleende dispensatie aan bisdommen die daarom verzocht hebben. Paus Paulus VI bepaalde in 1969 dat bisschoppen kunnen toestaan dat de gelovigen de communie staande en op de hand kunnen ontvangen.

maandag 7 juli 2008

Motu Proprio Summorum Pontificum...één jaar later.

De ideale parochie... een droom?

Stel je het even levendig voor. Je bevindt je in een kerk net voor een zondagse mis. De kerk zit zowaar vol. Niet louter ouderen van dagen, maar eveneens jongeren en jonge gezinnen met hun kinderen. Zodra de mis aanvangt zie je datzelfde diverse kerkvolk aandachtig meebidden, meezingen en het nodige respect betuigen wanneer dat wordt gevraagd. Ze nemen actief deel aan de viering. Het is een wat langere mis, maar dat lijkt de gelovigen niet te deren. Wanneer de priester de dienst beëindigt, stuiven de aanwezigen niet weg. Ze wachten geduldig tot de priester terugkeert naar zijn sacristie. En dan nog...velen blijven wat na. De ene mediteert, de andere bidt, kinderen van verschillende gezinnen krijgen wat centjes om een kaarsje aan te steken. Bij het buitengaan slaat de jonge priester een praatje met zijn kerkvolk.

Het beeld dat we u hierboven schetsen is er één waar elke bisschop, priester en parochiaan van droomt. Het is voor vele parochies helaas niet de realiteit. Bizar genoeg is het verhaaltje een nagenoeg volkomen realistische weergave voor kerken of kapellen waar er een Latijnse mis volgens de Buitengewone Vorm (ofwel Tridentijnse mis) plaatsvindt.

Het is duidelijk dat de Latijnse liturgie voor velen bijdraagt tot een spirituele verdieping en het een alternatieve weg biedt voor zoekende mensen. Deze gelovigen staan in het hart van de Kerk en haar rijke traditie. Een jaar na de vrijgave van het missaal van Johannes XXIII willen deze gelovige mensen tonen dat ze een vast onderdeel van de Kerk in Vlaanderen vormen.

Vlaanderen

We geven grif toe dat het niet evident is om in een Vlaanderen een geloofsgemeenschap te vinden die houdt van de traditionele liturgie. Maar er leeft nieuwsgierigheid naar. Onder vele, voornamelijk jonge, gelovigen leeft er een behoefte naar stilte, innerlijkheid en schoonheid. De vereniging Mysterium Fidei probeert deze mensen tegemoet te komen en op een positieve manier bij te dragen tot het liturgische leven in de Kerk. De vereniging werd in maart 2007 door een zestal leken opgericht in Brugge. Vandaag bestaat het bestuur voornamelijk uit twintigers en bereikt de vereniging meer dan honderd geïnteresseerden in het bisdom Brugge.

Een internationaal verhaal

Met onze vereniging ijveren we voor de herwaardering van de Tridentijnse mis. Door aan deze viering deel nemen, treed je binnen in 2 000 jaar christendom. Het Latijn maakt deze eredienst internationaal. Je bidt exact dezelfde woorden als een gelovige in China of Polen. Onbegrijpelijkheid is quasi onmogelijk, aangezien de missalen alles mooi vertalen. Bovendien zijn we vandaag nog nooit zo geletterd geweest. We zijn nu meer dan ooit in staat om deze liturgie te volgen. Als kerkvolk ben je één met de priester. Hij staat niet met rug naar de gelovigen toe, maar samen kijken ze op naar de opkomende zon, het symbool voor de verrezen Christus. Het is bovendien frappant dat de traditionele seminaries in Europa uitpuilen van de priesterkandidaten (wij hebben weet van tenminste zes Vlaamse jongens in opleiding). De meeste actieve priesters die de “oude ritus” vieren, zijn vaak nog jong. Uit ervaring durven we ook nog stellen, dat ze alles behalve wereldvreemd zijn. De traditionalistische beweging binnen de Kerk kent in heel de Westerse wereld een enorme bloei. Onlangs konden we nog lezen dat deze beweging bijvoorbeeld in Frankrijk een zeer jonge en actieve beweging is. Maar zoals kardinaal Castrillón Hoyos onlangs nog benadrukte is het motu proprio over Tridentijnse mis niet enkel een tegemoetkoming aan de traditionalisten, maar wil het de liturgische schat openstellen en bekendmaken bij alle gelovigen.

Een jaar later

Het motu proprio van 7 juli 2007 heeft her en der al vruchten opgebracht. We hebben het hier over nieuwe mislocaties, in overleg met de plaatselijke bisschop. In het bisdom Parijs waren er in één vijfde van de parochies aanvragen van de gelovigen. Naast de reeds bestaande zijn er hierdoor nu al vijf andere parochies waar de Tridentijnse mis kan bijgewoond worden (naast de kerken die toebehoren aan traditionele congregaties). In Nederland zijn er dertien plaatsen, waarvan vijf nieuwe. In Wallonië is er op elf plaatsen een Tridentijnse mis.

In Vlaanderen vinden er vandaag regelmatig traditionele vieringen plaats in alle Vlaamse bisdommen: Brugge, Gent, Brasschaat, Antwerpen, Niel-bij-As, Bierbeek, Brussel (2 locaties). Drie hiervan zijn nieuw.
Daarnaast zijn er een aantal, vaak jongere, priesters die bezig zijn of het voornemen hebben om de oude ritus aan te leren en bestaat er ook belangstelling in een aantal abdijen en kloosters.

Mysterium Fidei is ervan overtuigd dat de traditionele liturgie een antwoord schenkt aan heel wat zoekende christenen. Het is een diepe bron van evangelisatie en helpt de gelovigen hun geloof op een authentieke wijze te beleven. Daarom vragen we aan alle lokale kerkelijke gemeenschappen om open te staan voor mensen die naar een traditionele mis vragen; om deze, ook zonder vraag, zelf te vieren en de gelovigen te laten proeven van haar schoonheid.

Daarom hopen wij dat deze verborgen schat opnieuw mag schitteren binnen de Vlaamse kerk en danken we ook Benedictus XVI om via het motu proprio de gelovigen deze rijkdom terug te schenken.

Mysterium Fidei


JONGE GARDE AGEERT VOOR LATIJNSE MIS

BRUSSEL (KerkNet/LeMonde) – In een gesprek met het dagblad ‘Le Monde’ verklaart mgr. Le Gall, aartsbisschop van Toulouse en voorzitter van de Liturgiecommissie van de Franse bisschoppen, dat het aantal aanvragen voor eucharistievieringen volgens de oude ritus niet noemenswaardig stijgt. “Wij proberen de aanvragers zoveel mogelijk tegemoet te komen” aldus de aartsbisschop. Elk week zijn er in Frankrijk zo’n 170 vieringen voor de ‘tradis’ , zoals ze bij onze zuiderburen worden genoemd. De grote meerderheid van de vieringen vindt plaats in de Parijse regio. Ze zijn met zo’n 30.000 à 45.000, al naargelang de bron.

Maar sinds kort getuigen ze van een toegenomen ‘activisme’. Ze drijven het aantal petities op en verenigen zich in netwerken om zo meer druk op de hiërarchie te kunnen uitoefenen. Wat daarbij opvalt is dat het vooral jongeren zijn die het felst ageren. “Dit stelt inderdaad vragen aan de Franse Kerk” aldus mgr. Le Gall. “Willen we die gelovigen terug naar de gewone missen krijgen, dan zullen we opnieuw meer aandacht moeten schenken aan stilte, innerlijkheid, soberheid en schoonheid in onze liturgie.”

(bron: Kerknet)

zondag 6 juli 2008

Tridentijnse Mis in de St.-Jacobskerk

Op vraag van een aantal families en met de welwillende medewerking van de pastoor vond vandaag voor de eerste keer een Tridentijnse Mis plaats in de St.-Jacobsparochie in Antwerpen.
Vanaf nu zal er elke eerste zondag van de maand om 11uur een Mis opgedragen worden door EH Van de Kerckhove in de trouwkapel (rechts vooraan in de kerk).
De kapel zat afgeladen vol, een zestigtal aanwezigen, waaronder veel kinderen en jongeren.

dinsdag 1 juli 2008

Zondag 6 juli: Tridentijnse Mis in Antwerpen

Komende zondag (6 juli) draagt EH Van de Kerckhove een Tridentijnse Mis op in de St. Jacobskerk in Antwerpen om 11u.

Van harte welkom!

Praktische informatie: http://www.jacobus-antverpiae.be/nederlands/praktisch.htm

dinsdag 17 juni 2008

HLN brengt goed nieuws!

HET VATICAAN WENST DAT ALLE SEMINARISTEN DE TRIDENTIJNSE MIS LERENHet Vaticaan verzoekt alle seminaries kandidaat-priesters op te leiden om de Tridentijnse Mis kunnen opdragen. Dat heeft volgens de Nederlandse religieuze site KatholiekNederland.nl kardinaal Dario Castrillon Hoyos op een persconferentie in Londen verklaard. De Tridentijnse mis is de eucharistieviering volgens de Romeinse Ritus zoals die na het Concilie van Trente werd vastgelegd.

In de praktijk afgeschaft

Door de liturgische vernieuwingen van het Tweede Vaticaans Concilie werd de Tridentijnse mis in de praktijk gezien afgeschaft. Later gaf paus Johannes Paulus II bepaalde groeperingen toestemming de eucharistie op de oude wijze te celebreren. In juli 2007 publiceerde Benedictus XVI het motu-proprio Summorum Pontificum waarin het priesters werd toegestaan om tijdens privémissen de eucharistie volgens de Tridentijnse ritus voor te gaan.

Hervormingen niet terugdraaien
Volgens kardinaal Castrillon Hoyos is het "absolute onwetendheid" te denken dat de paus probeert de hervormingen van het Tweede Vaticaans Concilie terug te draaien door het bevorderen van de 'oude' mis. "De Heilige Vader, die een theoloog is en betrokken was bij de voorbereiding van het Concilie, doet precies wat het Concilie voor ogen stond, namelijk het bieden van de vrijheid om op verschillende manieren te celebreren".

"Gift van God"
"De Heilige Vader keert niet terug naar het verleden; hij neemt een schat uit het verleden om die aan te bieden naast de rijke celebratie van de nieuwe ritus", aldus Castrillon Hoyos. Gevraagd of de paus wilde dat 'vele parochies' voorbereidingen treffen voor de Tridentijnse Mis antwoordde Hoyos: "Alle parochies. Niet vele, maar alle, want dit is een gift van God".

Het verleden leren kennen
"Het is heel belangrijk dat toekomstige generaties het verleden van de kerk kennen", aldus de kardinaal, die voorzitter is van de Pauselijke Commissie Ecclesia Dei. Belast met de uitvoering van Summorum Pontificum, is zijn commissie al bezig met het aansporen van seminaries om hun seminaristen niet alleen voor te bereiden op het technische gedeelte van de Tridentijnse Mis (deze mis kent een groot aantal rituele handelingen), maar hen ook in te wijden in de betekenis ervan. (belga/eb)
17/06/08 12u25

zaterdag 31 mei 2008

Mgr. Léonard draagt Tridentijnse Mis op

Op zondag 8 juni zal Mgr. Léonard, bisschop van Namen, een Tridentijnse Mis opdragen in de kapel van de Priesterbroederschap St. Petrus in Namen.
De Mis vindt plaats om 10uur in de St. Thérèsekapel, Av. Jean 1er, vlak bij de Citadel.

Ook tijdens het Eucharistisch wereldcongres dat dit jaar van 15 tot 21 juni zal plaatsvinden in Québec, en waaraan een afvaardiging van de FSSP zal deelnemen, zal Mgr. Léonard een pontificale Mis opdragen in de Tridentijnse ritus.

http://www.fssp.fr/
http://www.fssp.be/

zondag 25 mei 2008

Maandelijkse Tridentijnse Mis in Antwerpen


Op vraag van verschillende families zal er vanaf de maand juli elke eerste zondag van de maand een H. Mis volgens de Tridentijnse ritus opgedragen worden conform de vraag van de Heilige Vader in het motu proprio Summorum Pontificum. Celebrant is EH Van de Kerckhove.

De eerste Mis zal plaatsvinden op zondag 6 juli om 11 uur in de St. Jacobskerk (Lange Nieuwstraat Antwerpen). Verspreid dit nieuws a.u.b. verder.

http://www.jacobus-antverpiae.be

vrijdag 23 mei 2008

Paus wijst kerk toe aan traditionalistische katholieken

ROME (RKnieuws.net) - Traditionalistische katholieken krijgen hun eigen parochie in Rome, meldt het ANP. Paus Benedictus XVI heeft dat reeds in maart besloten, maar het is nu bekend geworden. Hij heeft hun de kerk Santissima Trinità dei Pellegrini ai Catinari, ongeveer een kilometer van het Vaticaan, toegewezen.

De traditionalistische katholieken vieren de Tridentijnse mis, de mis van voor het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965). De viering is geheel in het Latijn en de priester staat met de rug naar de gelovigen (sic, MF). Benedictus breidde vorig jaar de mogelijkheden van gelovigen om die mis te vieren uit.

De parochie in Rome wordt een zogeheten personele parochie. Dat betekent dat zij zich niet richt op de gelovigen in een bepaald gebied, maar op gelovigen van een bepaalde richting. De eerste dienst is op 8 juni.