Agenda

zaterdag 20 oktober 2007

Klare taal

“Het motu proprio Summorum Pontificum over de Latijnse liturgie van 7 juli 2007 is de vrucht van een diepe overdenking door de paus van de missie van de Kerk. Het is niet aan ons, die het kerkelijk paars en rood dragen, daar dan vraagtekentjes bij te zetten, ongehoorzaam te zijn en het motu proprio ongeldig te maken met allerlei eigen kleine, kleine regeltjes. Zelfs niet als dat gebeurt door een bisschoppenconferentie. Ook bisschoppen hebben dat recht niet.

Wat de Heilige Vader zegt, moet in de Kerk opgevolgd worden. Als wij dat beginsel niet aanhouden, leidt dat ertoe dat wij ons als instrument laten gebruiken door de duivel, en door niemand anders. Het leidt tot verdeeldheid in de Kerk, en vertraagt haar missie. We hebben geen tijd daaraan te verspillen. Anders gedragen we ons als keizer Nero, die fiedelde op zijn viool terwijl Rome brandde. De kerken lopen leeg, er zijn geen roepingen, de seminaries zijn leeg. Priesters worden ouder en ouder, en jonge priesters komen er nauwelijks.”

- Aartsbisschop Malcolm Ranjith, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten