Agenda

dinsdag 30 oktober 2007

Kreten en gefluister: Pauselijke Latijnse Hoogmis in december?


Volgens bepaalde bronnen zal paus Benedictus XVI in december een Mis in de Buitengewone Vorm celebreren. Dit zou een positieve stimulans kunnen betekenen voor de herwaardering van de ritus. Hopelijk zal dit in Vlaanderen de schroom wegnemen van sommige geestelijken voor deze vorm van de Heilige Mis.

maandag 29 oktober 2007

Latijnse Mis in de Buitengewone Vorm te Maleizen

Op donderdag 1 november 2007 zal om 10.30 een H. Mis in de oude ritus worden opgedragen in de kapel van de gemeenschap Christus Sacerdos (Maleizen-Overijse). T.g.v. het tienjarig bestaan van de gemeenschap. Met het Gregoriaans koor Cum Jubilo uit Watou.

Kapel Christus Sacerdos
E.H. Herroelen
Terhulpensesteenweg 704-708
3090 Maleizen (Overijse)

Vaticaan geeft oud missaal opnieuw uit.

Hilversum (Katholiek Nederland) 26 oktober 2007 - Bij de Vaticaanse uitgeverij is vorige week het 'oude' missaal van 1962 opnieuw verschenen. De officiële heruitgave van het misboek is een logisch gevolg van de algehele toestemming die paus Benedictus XVI onlangs gaf om de eucharistie volgens het Missale Romanum van 1962 te vieren.

Nederlandse editie

Het Missale Romanum, Editio Typica 1962, is sinds 19 oktober weer verkrijgbaar via de Libreria Editrice Vaticana. Ook de Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van de Nederlandse bisschoppenconferentie gaf onlangs het 'oude missaal' uit. Die uitgave heet Het Heilig Misoffer en bevat de Latijnse vaste gebeden van de 'oude' mis met Nederlandse vertaling.

Buitengewone vorm van Latijnse Ritus

In Summorum Pontificum schreef Benedictus dat er één Latijnse Ritus is. Het Romeins Missaal (1970) van Paulus VI blijft de gewone uitdrukking van deze ritus. Het Romeins Missaal (1570) van Sint Pius V, herzien in 1962 door de zalige Johannes XXIII, moet volgens de huidige paus worden beschouwd als de buitengewone uitdrukking ervan. Het is iedere priester van de Latijnse Ritus voortaan geoorloofd zonder bijzondere toestemming het 'Tridentijnse' missaal te volgen. Ook hebben parochianen voortaan het recht om te vragen om de viering van de 'oude' mis in hun parochie.

zaterdag 20 oktober 2007

Klare taal

“Het motu proprio Summorum Pontificum over de Latijnse liturgie van 7 juli 2007 is de vrucht van een diepe overdenking door de paus van de missie van de Kerk. Het is niet aan ons, die het kerkelijk paars en rood dragen, daar dan vraagtekentjes bij te zetten, ongehoorzaam te zijn en het motu proprio ongeldig te maken met allerlei eigen kleine, kleine regeltjes. Zelfs niet als dat gebeurt door een bisschoppenconferentie. Ook bisschoppen hebben dat recht niet.

Wat de Heilige Vader zegt, moet in de Kerk opgevolgd worden. Als wij dat beginsel niet aanhouden, leidt dat ertoe dat wij ons als instrument laten gebruiken door de duivel, en door niemand anders. Het leidt tot verdeeldheid in de Kerk, en vertraagt haar missie. We hebben geen tijd daaraan te verspillen. Anders gedragen we ons als keizer Nero, die fiedelde op zijn viool terwijl Rome brandde. De kerken lopen leeg, er zijn geen roepingen, de seminaries zijn leeg. Priesters worden ouder en ouder, en jonge priesters komen er nauwelijks.”

- Aartsbisschop Malcolm Ranjith, secretaris van de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten.

Nederlandse bisschoppen geven missaal 1962 opnieuw uit.

Nieuwe officiële uitgave van oud missaaltje

Hilversum (Van onze redactie) 18 oktober 2007 - De Nationale Raad voor Liturgie (NRL) van de Nederlandse bisschoppenconferentie heeft onlangs het Tridentijns 'missaal-voor-gelovigen' uitgegeven. Dit in verband met de algehele toestemming van paus Benedictus XVI om de eucharistie volgens het Missale Romanum van 1962 te vieren.

Summorum Pontificum
De uitgave heet Het Heilig Misoffer en bevat de Latijnse vaste gebeden van de ‘oude’ mis met Nederlandse vertaling. Deze worden voorafgegaan door zowel de geautoriseerde Nederlandse vertaling van het motu proprio Summorum Pontificum van 7 juli als de uitleg van dit pauselijk document door de Nederlandse bisschoppen.

Buitengewone vorm van Latijnse Ritus
In Summorum Pontificum schreef Benedictus dat er één Latijnse Ritus is. Het Romeins Missaal (1970) van Paulus VI blijft de gewone uitdrukking van deze ritus. Het Romeins Missaal (1570) van Sint Pius V, herzien in 1962 door de zalige Johannes XXIII, moet volgens de huidige paus worden beschouwd als de buitengewone uitdrukking ervan. Het is iedere priester van de Latijnse Ritus voortaan geoorloofd zonder bijzondere toestemming het 'Tridentijnse' missaal te volgen. Ook hebben parochianen voortaan het recht om te vragen om de viering van de ‘oude’ mis in hun parochie.


Het Heilig Misoffer. De onveranderlijke gebeden volgens het Missale Romanum van de zalige paus Johannes XXIII
,
tweekleurendruk, 96 pagina’s, prijs: € 12,50 per exemplaar.

Verkrijgbaar bij:
Administratie NRL, Postbus 13049
3507 LA UTRECHT
Tel. 030-23.26.909
E-mail: bestel@rkk.nl


Bron:www.katholieknederland.nl

dinsdag 2 oktober 2007